Upravni odbor

Titula:dr.sc.
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1994
Više ›

Titula:diplomirani ekonomist
Stalni sudski tumač za:
talijanski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1996
Više ›

Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:
engleski, talijanski
Više ›

Titula:mag.
Stalni sudski tumač za:
njemački, talijanski, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2007
Više ›

Titula:mag.oec.
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2010
Više ›

Nadzorni odbor

Titula:profesorica engleskog jezika i književnosti
Stalni sudski tumač za:
engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2015
Više ›

Titula:mr.sc. diplomirani anglist i germanist
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1994
Više ›

Titula:sveučilišna magistra edukacije francuskog i njemačkog jezika i književnost
Stalni sudski tumač za:
njemački, francuski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2000
Više ›

Titula:univ. mag. iur.
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Godina prvog imenovanja:2020
Više ›

Titula:diplomirani ekonomist
Više ›

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top