Članstvo u Zajednici za prevoditeljstvo

Zajednica za prevoditeljstvo (ZZP, eng. Translators and Interpreters Interest Group, TIIG) osnovana je 2013. godine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kao krovna organizacija koja zastupa, štiti i promiče interese prevoditelja na razini Republike Hrvatske. Trenutačno ima oko 220 članova (pravne i fizičke osobe koje se bave prevođenjem). Prethodnica ZZP-a bila je Grupacija prevoditelja utemeljena 2009. godine. DSTiP je kolektivni član Grupacije pa ZZP-a od samih početaka, ponajviše kroz veliki angažman Vesne Kaniški koja je do 2017. bila zamjenica predsjednika.

Članovi DSTiP-a aktivno sudjeluju u radu ZZP-a – u njegovu Vijeću od 11 članova trenutačno je 5 iz redova DSTiP-a: Mirela Dorotić, Irena Gizdavičić Plohl, Vesna Kaniški, Lea Kovacs i Nataša Pogorilić.

Osim kontinuiranog angažmana Vesne Kaniški (koja je bila i zamjenica predsjednika) u organizaciji i logistici svih aktivnosti Zajednice, vrlo su aktivni i sljedeći članovi:

  • Mirela Dorotić: voditeljica radne skupine koja je sastavila letak „Kako do kvalitetnog prijevoda”, voditeljica radne skupine koja se bavi Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, administratorica Facebooka ZZP-a
  • Nataša Pogorilić: voditeljica projekta izrade Kataloga prevoditelja koji se kao stalna usluga nalazi na stranicama HGK-a, trenutačna zamjenica predsjednika ZZP-a
  • Lucija Raković: voditeljica radne skupine  u vezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka na struku prevoditelja i sudskih tumača.
  • Tomislav Kojundžić: rješavanje statusa samostalnih prevoditelja - problematika statusa sudskih tumača i prevoditelja kao obrtnika 
©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top