Prijevodi visokoškolskih kvalifikacija

Potaknuti problematikom ponekad vrlo teško usporedivih visokoškolskih kvalifikacija na hrvatskom i raznim ciljnim jezicima, odlučili smo pokrenuti projekte prijevoda stručnih i akademskih naziva. Za sada su projekti ograničeni na popise stručnih i akademskih naziva s prijevodima na engleski i njemački jezik. Dosta je ustanova u međuvremenu promijenilo nazive ili je ukinuto ili su promijenili same nazive titula. Zato ovaj prijevod treba uzeti samo kao polaznu točku jer nije ažuriran. Za najtočniji ili u određenom trenutku aktualan prijevod najbolje bi bilo provjeriti sa samom ustanovom koja školuje taj kadar.

Zahvaljujemo svim prevoditeljima koji su nesebično sudjelovali u radu i stavili svoje vrijeme i znanje na raspolaganje kako bi se projekt uspješno priveo kraju. Uvjereni smo da će ponuđena rješenja biti vrlo korisna jer su rezultat znanja, iskustva i promišljanja grupe prevoditelja. Ideja je bila napraviti polazni okvir koji se može dalje nadograđivati, nadamo se uz pomoć svih zainteresiranih prevoditelja (ali ne samo njih) radi podizanja kvalitete rada i usklađivanja terminologije. Zajednički rad za dobrobit šire društvene zajednice!

Napominjemo da je sadržaj glosara zaštićen Zakonom o autorskom pravu. Bilo kakvo neovlašteno kopiranje i/ili distribuiranje u komercijalne ili promidžbene svrhe podliježe zakonskim sankcijama. 

Stručni nazivi - prijevodi na engleski i njemački jezik (zajednički projekt Društva sudskih tumača i prevoditelja i Zajednice za prevoditeljstvo pri HGK-u)

Akademski nazivi – prijevodi na engleski i njemački jezik (samostalni projekt Društva sudskih tumača i prevoditelja)
 

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top