Sjedište: Bijenička cesta 144 - 10 000 Zagreb  
MB: 3297420 / OIB: 76465443330/ PDV ID broj (VAT ID No): HR76465443330
Reg. broj udruge: 00001833

Telefoni: 091 514 7511 (tajnica), 098 267 653 (predsjednica), 091 102 2505 (mentorica za obuku)
E-mail adresa:  info@dstip.hr   

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR4524840081104229303

Prilikom uplate u "pozivu na broj platitelja" navedite svoj OIB.

Ako ste član DSTiP-a, ali i ako niste, ako ste stalni sudski tumač i muči vas neki problem vezan za našu djelatnost, možda vam možemo pomoći savjetom?

Ako imate kakav konstruktivan prijedlog ili jednostavno komentar koji želite podijeliti s kolegicama i kolegama iz struke, možda bi bilo dobro da svoja razmišljanja podijelite s nama?

Pošaljite nam mail!

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top