Program obuke

Sukladno odredbi 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 132/05) Društvo sudskih tumača i prevoditelja dostavilo je Ministarstvu pravosuđa Program obuke kandidata za stalnog sudskog tumača.

Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost na navedeni Program  i odobrilo Društvu sudskih tumača i prevoditelja obavljanje obuke kandidata za stalnog sudskog tumača (KLASA: 710-05/06-01/9 URBROJ: 514-06-02/1-06-3 od 5. rujna 2006.)

Od tada do danas, stručnu obuku u Društvu sudskih tumača i prevoditelja pohađalo je i uspješno završilo više od 500 kandidata, danas sudskih tumača.

Iz Programa obuke kandidata za stalnog sudskog tumača:

Program obuke pri DSTiP obuhvaća:

 •   Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 •   Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 •   Poštivanje pravnih propisa
 •   Komunikaciju sa strankama
 •   Uvezivanje prevedenih isprava

Na kraju prvog dana obuke održava se praktični rad / vježba - izrada kratkog prijevoda, uvezivanje i ovjera.

Na kraju drugog dana obuke održava se simulacija usmenog (konsekutivnog) prevođenja / vježba prema tekstu iz materijala dobivenog na prvom danu obuke.

Kandidati dobivaju radne materijale na hrvatskom i ciljnom jeziku:

1. Matični listovi:

 • Rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju

2. Javnobilježničke isprave

 • Izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Društveni ugovor o osnivanju društva
 • Solemnizacija
 • Ugovori o kreditu
 • Založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita

3. Pismena:

 • Tužba, žalba, presuda, rješenje
 • Zamolnica i sl.

4. Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata

Informacije o tijeku obuke

Trajanje obuke:                                    

16 školskih sati (2 x 8 školskih sati) tijekom jednog vikenda (subota i nedjelja)

Vrijeme održavanja obuke:                   

od 9:00 do 16:00 h, s pauzama

Mjesto održavanja obuke:

Zagreb, lokacija ovisno o broju polaznika: WISPRA Škola za strane jezike, Kninski trg 12 ili InstantOffice, Zagrebtower, Radnička cesta 80, 5. kat, Zagreb (https://www.instantoffice.hr/.

Cijena obuke:

3.380,00 kn (bez obzira na broj jezika za koje se imenujete), PDV se ne plaća, moguće je plaćanje u dvije rate.

Grupe za pojedine cikluse popunjavaju se redoslijedom zaprimljenih uplata, do max. broja od 15 kandidata. Prijava se smatra konačnom po primitku uplate (1. rate ili cjelokupnog iznosa).

Podaci za uplatu:

Primatelj:                           DSTiP, Bijenička cesta 144, Zagreb 

Račun (kod RBA):             IBAN: HR4524840081104229303

Svrha:                                obuka

Poziv na broj platitelja: upisati Vaš OIB

Za sve daljnje informacije vezane za održavanje obuke, molimo obratite nam se mailom na: info@dstip.hr 

©2022. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top