Program obuke

Sukladno odredbi 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 132/05) Društvo sudskih tumača i prevoditelja dostavilo je Ministarstvu pravosuđa Program obuke kandidata za stalnog sudskog tumača.

Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost na navedeni Program  i odobrilo Društvu sudskih tumača i prevoditelja obavljanje obuke kandidata za stalnog sudskog tumača (KLASA: 710-05/06-01/9 URBROJ: 514-06-02/1-06-3 od 5. rujna 2006.)

Od tada do danas, stručnu obuku u Društvu sudskih tumača i prevoditelja pohađalo je i uspješno završilo oko 500 kandidata, danas sudskih tumača.

Iz Programa obuke kandidata za stalnog sudskog tumača:

Program obuke pri DSTiP obuhvaća:

 •   Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 •   Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 •   Poštivanje pravnih propisa
 •   Komunikaciju sa strankama
 •   Uvezivanje prevedenih isprava

Radni materijali na hrvatskom i ciljnom jeziku:

1. Matični listovi:

 • Rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju

2. Javnobilježničke isprave

 • Izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Društveni ugovor o osnivanju društva
 • Solemnizacija
 • Ugovori o kreditu
 • Založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita

3. Pismena:

 • Tužba, žalba, presuda, rješenje
 • Zamolnica i sl.

4. Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata

Informacije o tijeku obuke

Trajanje obuke:                                    

16 školskih sati (2 x 8 školskih sati) tijekom jednog vikenda (subota i nedjelja)

Vrijeme održavanja obuke:                   

od 9:00 do 16:00 h, s pauzama

Mjesto održavanja obuke:

Zagreb, lokacija ovisno o broju polaznika: WISPRA Škola za strane jezike, Kninski trg 12 ili „Effectus“ Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2 – bit ćete obaviješteni na vrijeme, po zaključenju liste polaznika.

Cijena obuke:

3.380,00 kn (bez obzira na broj jezika za koje se imenujete), PDV se ne plaća, moguće je plaćanje u dvije rate.

Grupe za pojedine cikluse popunjavaju se redoslijedom zaprimljenih uplata, do max. broja od 15 kandidata. Prijava se smatra konačnom po primitku uplate (1. rate ili cjelokupnog iznosa).

Za sve daljnje informacije vezane za održavanje obuke, molimo obratite nam se mailom na: info@dstip.hr 

© 2019. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top