15/05/21

Terminologija parničnog postupka - online seminar

9:30 – 12.30 na platformi Google Meet

Miljen Matjašević, univ. spec. philol.
Miljen Matijašević viši je predavač engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 15 godina bavi se pravnim prevođenjem, a duži niz godina organizira i vodi programe stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava. Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava.
Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

12/06/21

SkandinaAVigacija: Vodič za prevođenje sa skandinavskih jezika i titlanje

9:30 – 11:45 na platformi Google Meet

Mišo Grundler, sudski tumač za švedski i engleski; književni, kazališni i audiovizualni prevoditelj sa švedskog, danskog, norveškog i engleskog jezika; asistent na Katedri za skandinavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu – ukratko, Katica za sve.

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju. Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekst… Više ›

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju.
Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekstove, ugovore i rješenja na švedski i obratno? U Švedskoj državnoj upravi i ostalim institucijama provodi se politika nazvana klarspråk, tj. „jednostavan jezik“. S ciljem da svi građani razumiju rješenja i ostale akte koji ih se izravno tiču bez traženja pravne pomoći i dodatnog tumačenja, u Švedskoj se teži sustavnom pojednostavljivanju administrativnog jezika. Slučaj je to gotovo dijametralno suprotan hrvatskoj praksi, gdje se često ni iskusni ne snalaze lako u zamršenoj šumi žargona i stručne terminologije, turobnijoj od najmračnijeg skandinavskog noira.
Drugi dio predavanja nije isključivo vezan samo uz skandinavske jezike – tema je audiovizualno prevođenje općenito. Kakve su specifičnosti AV-prevođenja? Što u AV-prevođenju znači prilagodba? Što je titlanje, a što sinkronizacija? Kakve veze imaju kazalište ili prilagodba televizijskog programa osobama oštećena vida i sluha? Kakve sve kompetencije trebaju imati dobri AV-prevoditelji? Kako ista osoba može doskočiti izazovima prevođenja različitih žanrovskih sadržaja – humorističnih serija, dovitljivih replika, mjuzikla, dječjih emisija, zakučastih krimića ili specifičnog žargona dokumentarnih filmova? Saznajte s čime se sve AV-prevoditelji susreću u svakodnevici obilježenoj kratkim rokovima, brzim i učinkovitim radom te traženjem rješenja za univerzalna pitanja čiji odgovor nikada nije – 42.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

26/06/21

Prevoditeljske kompetencije za stručno prevođenje (online seminar)

9:30 – 12:30 na platformi Google Meet

dr. sc. Monika Blagus
Dr. sc. Monika Blagus profesionalna je prevoditeljica za njemački i engleski jezik te je aktivna članica Društva sudskih tumača i prevoditelja u Zagrebu. Prije potpunog prelaska u krug profesionalnih prevoditelja bila je zaposlena na Katedri za znanost o prevođenju Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 11 godina rada na Filozofskom fakultetu sudjelovala je na nekoliko hrvatskih i europskih projekata iz područja znanosti o prevođenju, dobitnica je triju istraživačkih stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) te je2015. stekla titulu doktorice znanosti obranivši doktorski rad pod naslovom Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju – empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova.

Znanja, sposobnosti i vještine potrebne za prevođenje intenzivno se proučavaju i opisuju od 80-tih godina 20. stoljeća. Na radionici ćemo na temelju usporedbe nekoliko odabranih modela prevoditeljskih kompetencija definirati pojedine kompetencije potrebne za stručno prevođenje te ćemo razmotriti kako se (ne)dovoljna razvijenost pojedinih kompetencija odražava na prijevodni proces i adekvatnost prijevoda. Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Znanja, sposobnosti i vještine potrebne za prevođenje intenzivno se proučavaju i opisuju od 80-tih godina 20. stoljeća. Na radionici ćemo na temelju usporedbe nekoliko odabranih modela prevoditeljskih kompetencija definirati pojedine kompetencije potrebne za stručno prevođenje te ćemo razmotriti kako se (ne)dovoljna razvijenost pojedinih kompetencija odražava na prijevodni proces i adekvatnost prijevoda.
Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

09/10/21

Prevoditeljska etika (online seminar)

9:30 – 11:45 na platformi Google Meet

dr. sc. Monika Blagus
Dr. sc. Monika Blagus profesionalna je prevoditeljica za njemački i engleski jezik te je aktivna članica Društva sudskih tumača i prevoditelja u Zagrebu. Prije potpunog prelaska u krug profesionalnih prevoditelja bila je zaposlena na Katedri za znanost o prevođenju Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 11 godina rada na Filozofskom fakultetu sudjelovala je na nekoliko hrvatskih i europskih projekata iz područja znanosti o prevođenju, dobitnica je triju istraživačkih stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) te je2015. stekla titulu doktorice znanosti obranivši doktorski rad pod naslovom Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju – empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova.

Prevoditeljska etika tema je o kojoj se u krugovima profesionalnih prevoditelja premalo govori, a od izuzetne je važnosti. Na radionici ćemo raspravljati o „prevoditeljskoj kulturi“ i lojalnosti, usporedit ćemo nekoliko etičkih kodeksa odabranih društava prevoditelja s ciljem definiranja pojedinih načela etičnog ponašanja te ćemo razmotrit kako (ne)etično ponašanje utječe na imidž cijele prevoditeljske struke. Preispitati ćemo se koliko smo zaista etični i koliko smo u određenim situacijama primorani prekršiti te najviše standarde etičnosti. Radionicu ćemo završiti raspravom o tzv. Jeronimovoj… Više ›

Prevoditeljska etika tema je o kojoj se u krugovima profesionalnih prevoditelja premalo govori, a od izuzetne je važnosti. Na radionici ćemo raspravljati o „prevoditeljskoj kulturi“ i lojalnosti, usporedit ćemo nekoliko etičkih kodeksa odabranih društava prevoditelja s ciljem definiranja pojedinih načela etičnog ponašanja te ćemo razmotrit kako (ne)etično ponašanje utječe na imidž cijele prevoditeljske struke. Preispitati ćemo se koliko smo zaista etični i koliko smo u određenim situacijama primorani prekršiti te najviše standarde etičnosti. Radionicu ćemo završiti raspravom o tzv. Jeronimovoj prisezi za prevoditelje koju je osmislio Andrew Chesterman.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

21/10/21

Komunikacijske i pregovaračke vještine (online seminar)

17:30-19:45 na platformi Google Meet

Sandra Burgsteiner
Magistra ekonomije, smjer financije, više od 10 godina sudski tumač i prevoditelj za njemački i engleski jezik. Dugogodišnje iskustvo u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u poslovnoj analizi i project managementu, u međunarodnim projektima s više uključenih zemalja. Kao project manager najčešće je radila na implementacijama Customer Experience rješenja (rješenja za upravljanje korisničkim iskustvom). Certificirani Scrum Master i Product Owner te Voditelj pripreme i provedbe EU projekata.

Komunikacijske i pregovaračke vještine su važan dio procesa prevođenja gdje uključujemo klijenta i druge fizičke i pravne osobe kao važne dionike ovog procesa. Ovo je točka na i našeg prevoditeljskog posla, o čemu često ovisi hoće li klijent biti zadovoljan i ostati kod nas kao pružatelja usluge. Sandra će iznijeti konkretne primjere i različite situacije komunikacije s klijentom te kako se i nepovoljne situacije mogu pretvoriti u win-win ishode. Cilj je poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju te dobiti uvid u osnove pregovaranja. No, ova znanja se mogu primijeniti i na druge… Više ›

Komunikacijske i pregovaračke vještine su važan dio procesa prevođenja gdje uključujemo klijenta i druge fizičke i pravne osobe kao važne dionike ovog procesa. Ovo je točka na i našeg prevoditeljskog posla, o čemu često ovisi hoće li klijent biti zadovoljan i ostati kod nas kao pružatelja usluge. Sandra će iznijeti konkretne primjere i različite situacije komunikacije s klijentom te kako se i nepovoljne situacije mogu pretvoriti u win-win ishode.
Cilj je poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju te dobiti uvid u osnove pregovaranja. No, ova znanja se mogu primijeniti i na druge životne situacije koje uključuju komunikaciju i pregovore.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

31/12/21

Naši seminari

U skladu s misijom Društva sudskih tumača i prevoditelja - promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke - organiziranje stručnih skupova, predavanja i seminara spada u temeljne zadatke našeg društva. Na zadovoljstvo naših članova, ali i kolega koji do sada nisu bili članovi našeg društva, tijekom nekoliko proteklih godina organizirali smo brojne seminare uglavnom jezične tematike, kao i o drugim temama koje su važne za svakodnevno poslovanje sudskih tumača i prevoditelja. Pregled do sada održanih seminara možete naći u "Arhivi", a ovdje će pravovremeno biti oglašena sva buduća predavanja i seminari.

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top