Članarina

Uobičajeni je rok za uplatu godišnje članarine u iznosu od 40 EUR zadnji dan veljače.

Navedeni iznos molimo uplatiti u korist žiro-računa DSTiP-a u banci Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303

Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:

"Platitelj": navesti IME I PREZIME

"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB

"Svrha uplate": navesti članarina 2024.

Zahvaljujemo na redovitim i pravovremenim uplatama!

 

 

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top