Članarina

Uobičajeni rok za uplatu godišnje članarine u iznosu od 300,00 kuna je zadnji dan veljače.

Navedeni iznos molimo uplatiti u korist žiro-računa DSTiP-a kod Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303

Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:

"Platitelj": navesti IME I PREZIME (nema potrebe prije imena navoditi "stalni sudski tumač za..." jer se vrlo često dogodi da se nama na izvodu zbog predugačkog naslova uopće ne vidi ime platitelja)

"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB

"Svrha uplate": navesti članarina 2021.

Napominjemo da se za izvršene uplate članarine računi ne ispostavljaju automatski. Ako je potrebno da Vam DSTiP izda račun za uplaćenu članarinu, molimo da ga zatražite mejlom po izvršenoj uplati.

Zahvaljujemo na redovitim i pravovremenim uplatama!

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top