Učlanjenje

Drago nam je što ste zainteresirani za pristupanje našoj udruzi te se nadamo da ćemo zajedničkim snagama pridonijeti daljnjem poboljšanju položaja prevoditelja općenito.
Naš Statut, Pravilnik o članstvu i Kodeks možete naći ovdje.

Molimo da popunite pristupnicu i uplatite upisninu i godišnju članarinu u korist žiro-računa u banci Raiffeisen Bank Austria d.d., IBAN HR4524840081104229303

    upisnina                  = 200,00 HRK (26,54 EUR)
    godišnja članarina  = 300,00 HRK (39,92 EUR)

Popunjenu pristupnicu, kratki životopis, potvrdu o izvršenoj uplati i kopiju aktualnog Rješenja o imenovanju dostavite poštom na navedenu adresu (dostava poštom neophodna je radi originalnog otiska Vašeg pečata i potpisa). Time će biti pokrenut postupak Vašeg učlanjenja u DSTiP. O učlanjenju odlučuje Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici nakon primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju potrebe moguće je provesti i postupak hitnog učlanjenja.

Ako ste prevoditelj, ali ne i stalni sudski tumač, prethodno pristupate provjeri znanja pred Komisijom Društva (Pravilnik o članstvu).

Online pristupnica

©2022. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top