Naši seminari

U skladu s misijom Društva sudskih tumača i prevoditelja - promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke - organiziranje stručnih skupova, predavanja i seminara spada u temeljne zadatke našeg društva. Na zadovoljstvo naših članova, ali i kolega koji do sada nisu bili članovi našeg društva, tijekom nekoliko proteklih godina organizirali smo brojne seminare uglavnom jezične tematike, kao i o drugim temama koje su važne za svakodnevno poslovanje sudskih tumača i prevoditelja. Pregled do sada održanih seminara možete naći u "Arhivi", a ovdje će pravovremeno biti oglašena sva buduća predavanja i seminari.

06/06/24

Normativni problemi u poslovnoj komunikaciji (na hrvatskom)

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

dr.sc. Lana Hudeček i dr.sc. Milica Mihaljević

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih n… Više ›

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih naziva 4. oblikovanju i uporabi muških i/ili ženskih mocijskih parnjaka 5. problemi do kojih dolazi pri doslovnome prevođenju. Polaznicima će se također pokazati manje poznati mrežni izvori koji im mogu pomoći u njihovu prevoditeljskome radu. Seminar će biti praktičan, utemeljen na primjerima s kojima su se predavačice i polaznici seminara susretali u praksi.

O predavačicama:
Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i do odlasku u mirovinu bila je voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U tijeku je njezin izbor u znanstvenika emeritusa. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i Heidelbergu, a diplomirala je (engleski, opću lingvistiku i fonetiku) i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Školi za strane jezike, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, u Zavodu za lingvistička istraživanje HAZU i Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ima više od 100 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskome i engleskome jeziku (na adresi http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=120163 ima 185 unosa), tri samostalne znanstvene monografije i dvadesetak suautorskih knjiga, članica je uredništva međunarodnoga časopisa (Tермінологічний вісник) i domaćega časopisa (Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), dobitnica nekoliko državnih nagrada. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta, a od 2023. potpredsjednica je komisije. Suurednica je znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Dugogodišnja je članica Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika (godine 2019./2020. predsjednica). Predavala je na Hrvatskim studijima, Učiteljskome fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Filozofskome fakultetu.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i voditeljica Odjela za standardni jezik. Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (2017. – 2021. istraživački projekt HRZZ-a, 2021. – 2024. interni projekt Instituta za Hrvatski jezik, od 2024. financiran u sklopu programa NextGeneration EU) te suvoditeljica internoga institutskog projekta Religijski pravopis. Osnovna su područja njezina bavljenja hrvatski standardni jezik i jezična norma, leksikografija i terminologija te sintaksa hrvatskoga jezika. Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih radova, sudjelovala je i sudjelovala je na većemu broju domaćih i međunarodnih projekata. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Članica je uredništava domaćih i stranih časopisa, suurednica znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik te članica Povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskoga jezika. U popularizatorskim je aktivnostima surađivala i s gospodarstvom (Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska). Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Sveučilište Vern', pozvana predavanja na različitim sveučilištima, vođenje studentskih projekata, mentorstvo doktorskih radova) u sveučilišnoj nastavi. Dobitnica je šest nagrada za svoj znanstveni rad.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 30 EUR
nečlanovi > 60 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 42 EUR

Prijave i uplate do 4. 6., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar za hrvatski

17/09/24

Dvojbe i zamke u medicinskim prijevodima s engleskog na hrvatski jezik

17:30-19 (2 školska sata) na platformi Google Meet

Aleksandra Mišak, dr.med.

Što su to „razvojni miljokazi“? Dovodi li MTX u MDS/MPN-RS-T pacijenta do povišenja Hb? Kada je bolje da crvene krvne stanice budu eritrociti? Hoćemo li administrirati ili aplicirati lijek? Specijalizirani prijevodi u području medicine s engleskog na hrvatski jezik predstavljaju izazov ne samo zbog složenosti i širine tema nego i zbog kompleksne terminologije u oba jezika i raznih vrsta tekstova i stilova. Usto, većina dokumentacije rijetko je kad lektorski počešljana, što dodatno otežava zadatak prevoditelja u slučajevima kada se moraju osloniti samo na tekst (ono što piše), a poznavanje kont… Više ›

Što su to „razvojni miljokazi“? Dovodi li MTX u MDS/MPN-RS-T pacijenta do povišenja Hb? Kada je bolje da crvene krvne stanice budu eritrociti? Hoćemo li administrirati ili aplicirati lijek? Specijalizirani prijevodi u području medicine s engleskog na hrvatski jezik predstavljaju izazov ne samo zbog složenosti i širine tema nego i zbog kompleksne terminologije u oba jezika i raznih vrsta tekstova i stilova. Usto, većina dokumentacije rijetko je kad lektorski počešljana, što dodatno otežava zadatak prevoditelja u slučajevima kada se moraju osloniti samo na tekst (ono što piše), a poznavanje konteksta (stručnog područja) nije od pomoći. U ovoj ćemo radionici, uz nekoliko prijevodnih zadataka i kroz konkretne primjere, razgovarati o terminološkim izborima i izvorima, dvojbama u prijevodu kratica, akronima i eponima i zamkama doslovnog prijevoda - kako ne bismo „iskusili cerebrovaskularnu nezgodu“ usprkos „korištenju DMARD-a“ za koje su neke „pivotalne studije“ prijavile da „možda potencijalno brane od istih“.
Aleksandra Mišak, dr. med., urednica je i prevoditeljica za engleski jezik. Radila je kao urednica u znanstvenim medicinskim časopisima Croatian Medical Journal i Canadian Medical Association Journal i nakladničkoj kući Medicinska naklada. Autorica je i koautorica desetak znanstvenih i stručnih članaka o znanstvenoj komunikaciji i pisanju objavljenih u indeksiranim časopisima. Prevodi na engleski jezik i uređuje znanstvene radove u području medicine (author's editor). Godinama surađuje s međunarodnim prevoditeljskim agencijama, ponajviše na prijevodima dokumentacije iz područja regulative lijekova i medicinskih proizvoda i kliničkih ispitivanja.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 20 EUR
nečlanovi > 40 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 28 EUR

Prijave i uplate do 13. 9., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar medicina_EN

15/10/24

Predavanje - španjolski jezik

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

dr. sc. Daša Grković, viša lektorica

26/10/24

Osnovni pojmovi stečajnog prava (na hrvatskom)

4 školska sata, uživo, lokacija u Zagrebu

Doc. dr. sc. Marko Bratković diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu i Max-Planck-Institutu u Luxembourgu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.

Stečajno ili insolvencijsko pravo važno je za pravni i ekonomski razvoj svake države. Nažalost, u Hrvatskoj je stečajno pravo pomalo zapostavljena grana prava i tek manji broj studenata upisuje kolegij Insolvencijsko pravo u tijeku svog studija pa su i mnogim pravnicima koji počinju raditi u praksi neki osnovni pojmovi stečajnog prava nepoznati. Cilj je ove radionice upoznati sudske tumače i prevoditelje s osnovnim konceptima i terminologijom stečajnog prava na temelju konkretnog slučaja iz prakse. Na taj će se način lako uočiti isprepletenost pojmova trgovačkog prava, prava društava, parnično… Više ›

Stečajno ili insolvencijsko pravo važno je za pravni i ekonomski razvoj svake države. Nažalost, u Hrvatskoj je stečajno pravo pomalo zapostavljena grana prava i tek manji broj studenata upisuje kolegij Insolvencijsko pravo u tijeku svog studija pa su i mnogim pravnicima koji počinju raditi u praksi neki osnovni pojmovi stečajnog prava nepoznati.
Cilj je ove radionice upoznati sudske tumače i prevoditelje s osnovnim konceptima i terminologijom stečajnog prava na temelju konkretnog slučaja iz prakse. Na taj će se način lako uočiti isprepletenost pojmova trgovačkog prava, prava društava, parničnog, građanskog i ovršnog prava te će se pojasniti pojmovi poput insolventnosti, nelikvidnosti, stečajnih vjerovnika, razlučnih vjerovnika, upućivanje u parnicu i sl.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 60,00 EUR
ostali > 120,00 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 84 EUR

Prijave i uplate do 23. 10. do 17 h
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari/online-prijava

Podaci za uplatu:
IBAN: HR4524840081104229303
Svrha: seminar Bratković

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top