28/09/19

Hrvatski seminar: Gramatička i pravopisna norma u jeziku prava

9:00 - 13:00 h (s pauzom); Lokacija: Zagreb, EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Dr. sc. Marko Alerić - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Predstojnik Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Održavao je predavanja i seminare iz kolegija Teorija jezika, Hrvatski standardni jezik, Metodika nastave hrvatskoga jezika, Pravogovor u nastavi, Naglasci u hrvatskom jeziku, Jezično-stilske vježbe (Govoreno i pisano izražavanje), Normativna gramatika u nastavi, Teorija i praksa jezičnih odstupanja.
U Službi za prevođenje Europskoga parlamenta u Luksemburgu održao je dvodnevna predavanja i radionice u lipnju 2012., a u veljači 2013. nekoliko predavanja i radionica u Službi za prevođenje Europskog suda za ljudska prava.
Stručni je suradnik Hrvatske radio-televizije. Od jeseni 2006. stalni je stručni suradnik u emisiji Radio Sljemena „Hrvatski naš svagdašnji“. Od 2017. stalni je jezični komentator u emisiji „Dobar dan, Hrvatska“ Hrvatske radio-televizije.
U časopisu „Odvjetnik“ Hrvatske odvjetničke komore redovito objavljuje kolumnu „Hrvatski za odvjetnike“.
Sudjelovao je na velikom broju međunarodnih znanstvenih skupova i objavio više znanstvenih radova. Autor je priručnika „Poslovni jezični savjetnik“ i „Hrvatski u upotrebi“.

Sadržaj seminara: Na seminaru će biti riječi o nužnosti poštovanja gramatičke i pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika u pravnim tekstovima. Na čestim primjerima iz pravne jezične prakse bit će objašnjena temeljna pravila govorene i pisane komunikacije, upozoreno na najčešće pogreške. Cilj seminara jest bolje razumjeti gramatičku i pravopisnu normu, uvježbati njezinu pravilnu primjenu i pridonijeti postizanju razumljivije, pravilnije i jasnije pravne govorene i pisane komunikacije. Cijena: 400,00 kn Za članove DSTiP-a s uredno podmirenom članarinom popust 50% (=200,00 kn) Prijava na se… Više ›

Sadržaj seminara:
Na seminaru će biti riječi o nužnosti poštovanja gramatičke i pravopisne norme hrvatskoga standardnog jezika u pravnim tekstovima. Na čestim primjerima iz pravne jezične prakse bit će objašnjena temeljna pravila govorene i pisane komunikacije, upozoreno na najčešće pogreške.
Cilj seminara jest bolje razumjeti gramatičku i pravopisnu normu, uvježbati njezinu pravilnu primjenu i pridonijeti postizanju razumljivije, pravilnije i jasnije pravne govorene i pisane komunikacije.

Cijena: 400,00 kn
Za članove DSTiP-a s uredno podmirenom članarinom popust 50% (=200,00 kn)
Prijava na seminar smatra se konačnom po izvršenju uplate kotizacije. Rok za uplatu je najkasnije dva dana prije održavanja seminara. Potvrdu u uplaćenoj kotizaciji molimo dostaviti na e-mail adresu DSTiP-a: info@dstip.hr
Podaci za uplatu:
U korist žiro-računa DSTiP-a kod Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303
Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:
"Platitelj": navesti PREZIME i IME
"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB
"Svrha uplate": seminar Alerić

13/04/19

Vođenje bilježaka za konsekutivno prevođenje

9:00 - 13:00 h (s pauzom); Lokacija: Zagreb, EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Predavačica: prof. dr. sc. Marija Omazić
Prof. Omazić vodi diplomski studij prevođenja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojem predaje Osnove konsekutivnog prevođenja, Osnove simultanog prevođenja, Uvod u terminologiju, Prijevodne tehnologije i Uvod u frazeologiju engleskog jezika. Aktivno se bavi usmenim prevođenjem više od 25 godina. Detaljnije informacije o predavačici dostupne su na poveznici: http://www.ffos.unios.hr/cv/4/anglistika/marija-omazic

Među stalnim sudskim tumačima ima veliki broj kolega koji nisu završili prevoditeljske studije ili nisu imali prilike educirati se za usmeno konsekutivno prevođenje. Unutar tog kruga pak ima puno onih koji posjeduju veliko znanje i veliko iskustvo u usmenom prevođenju, ali i onih koji tek stječu praktična znanja i vještine u toj zahtjevnoj prevoditeljskoj disciplini. Svrha je ovog seminara/radionice dati osnovne smjernice i praktične primjere za bolje snalaženje u praksi, u cilju postizanja bolje kvalitete konsekutivnog prevođenja. Na radionici će biti riječi o temeljnim načelima vođenja bilje… Više ›

Među stalnim sudskim tumačima ima veliki broj kolega koji nisu završili prevoditeljske studije ili nisu imali prilike educirati se za usmeno konsekutivno prevođenje. Unutar tog kruga pak ima puno onih koji posjeduju veliko znanje i veliko iskustvo u usmenom prevođenju, ali i onih koji tek stječu praktična znanja i vještine u toj zahtjevnoj prevoditeljskoj disciplini. Svrha je ovog seminara/radionice dati osnovne smjernice i praktične primjere za bolje snalaženje u praksi, u cilju postizanja bolje kvalitete konsekutivnog prevođenja.

Na radionici će biti riječi o temeljnim načelima vođenja bilježaka za konsekutivno prevođenje, koji uključuju što bilježiti, bilježenje ideja, simbole i njihove varijacije, kratice i pokrate, povezivanje ideja, strukturu bilježaka, naglašavanje pojedinih elemenata govora, jezik bilježaka, te kako uspješno prevoditi uz pomoć bilježaka. Dobre bilješke omogućuju prevoditelju točniji i vjerniji prijevod dužih segmenata govora u trajanju od najviše 6 minuta. U drugom će se dijelu seminara primijeniti osnovna načela bilježenja i prevođenja s bilješkama u praksi na konkretnim primjerima govora na engleskom i hrvatskom jeziku.

Cijena: 400,00 kn
Za članove DSTiP-a s uredno podmirenom članarinom popust 50% (=200,00 kn)
Prijava na seminar smatra se konačnom po izvršenju uplate kotizacije. Rok za uplatu je najkasnije dva dana prije održavanja seminara. Potvrdu u uplaćenoj kotizaciji molimo dostaviti na e-mail adresu DSTiP-a: info@dstip.hr
Podaci za uplatu:
U korist žiro-računa DSTiP-a kod Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303
Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:
"Platitelj": navesti PREZIME i IME
"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB
"Svrha uplate": seminar Omazić

18/05/18

Savjetovanje o primjeni OUZP za prevoditelje

18:00 h - WISPRA Kninski trg 12 - Zagreb

Predavači:
Lucija Raković (DSTiP)
Ana Radak (Consulta, obrt za poslovno savjetovanje)

Upoznavanje s temeljnim odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i implikacijama njezine primjene na poslovanje sudskih tumača i prevoditelja.

Upoznavanje s temeljnim odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i implikacijama njezine primjene na poslovanje sudskih tumača i prevoditelja.

10/06/17

Engleski seminar: Građansko procesno pravo

9:00 - 13:00 h (s pauzom); Lokacija ovisi o broju prijavljenih polaznika: Zagreb, WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12 ili EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Predavač: prof. Miljen Matijašević, univ. spec. philol. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Miljen Matijašević predavač je engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 10 godina bavi se pravnim prevođenjem, a posljednjih nekoliko godina vodi program stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Program seminara: U prvome dijelu seminar će sadržavati usporedni prikaz sustava građanskih sudova u Engleskoj i u Hrvatskoj. U prikazu će biti riječi o nadležnosti sudova, njihovoj hijerarhiji, vrsti predmeta koje rješavaju i samim postupcima. Posebna pozornost obratit će se na postupke u drugom i trećem stupnju te usporedbu pravnih lijekova u engleskom i hrvatskom sustavu, s posebnim osvrtom na prevođenje. U drugome dijelu analizirat će se dijelovi hrvatske građanske presude i neki drugi jezično relevantni primjeri uz diskusiju prijevodnih rješenja.

Program seminara:

U prvome dijelu seminar će sadržavati usporedni prikaz sustava građanskih sudova u Engleskoj i u Hrvatskoj. U prikazu će biti riječi o nadležnosti sudova, njihovoj hijerarhiji, vrsti predmeta koje rješavaju i samim postupcima. Posebna pozornost obratit će se na postupke u drugom i trećem stupnju te usporedbu pravnih lijekova u engleskom i hrvatskom sustavu, s posebnim osvrtom na prevođenje. U drugome dijelu analizirat će se dijelovi hrvatske građanske presude i neki drugi jezično relevantni primjeri uz diskusiju prijevodnih rješenja.

08/04/17

Engleski seminar: Usporedni prikaz anglosaksonskog i hrvatskog pravnog sustava s posebnim osvrtom na prevođenje

9:00 - 13:00 h (s pauzom): Lokacija ovisi o broju prijavljenih polaznika: Zagreb, WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12 ili EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Predavač: prof. Miljen Matijašević, univ. spec. philol. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Miljen Matijašević predavač je engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 10 godina bavi se pravnim prevođenjem, a posljednjih nekoliko godina vodi program stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Program seminara: Seminar će sadržavati prikaz anglosaksonskog, a posebno engleskog pravnog sustava, uz usporedbu s hrvatskim. Prvi dio (90 minuta) uključivat će pregled izvora prava, ustavnih načela, sustava sudova, odvjetništva te primjene prava, uz usporedbu sa srodnim institucijama domaćeg sustava. Posebna pozornost obratit će se problemima koje mogu nastati u prevođenju tekstova iz područja prava s obzirom na nekompatibilnost dvaju sustava i brojne 'lažne prijatelje'. U drugome dijelu (90 minuta), kroz prijevodne zadatke ukazat će se na očite i skrivene probleme u prevođenju, ilustrirati… Više ›

Program seminara:

Seminar će sadržavati prikaz anglosaksonskog, a posebno engleskog pravnog sustava, uz usporedbu s hrvatskim. Prvi dio (90 minuta) uključivat će pregled izvora prava, ustavnih načela, sustava sudova, odvjetništva te primjene prava, uz usporedbu sa srodnim institucijama domaćeg sustava. Posebna pozornost obratit će se problemima koje mogu nastati u prevođenju tekstova iz područja prava s obzirom na nekompatibilnost dvaju sustava i brojne 'lažne prijatelje'. U drugome dijelu (90 minuta), kroz prijevodne zadatke ukazat će se na očite i skrivene probleme u prevođenju, ilustrirati moguća rješenja tih problema te diskutirati o njihovim prednostima i nedostacima.

03/12/16

Pravo EU na Internetu i online jezični alati EU

9:00 - 13:00 (s pauzom); EFFECTUS visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2, Zagreb

Predavač: Aleksandra Čar - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Aleksandra Čar diplomirala je Francuski jezik i književnost i Etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1992.), magistrirala Europske studije na stručnom poslijediplomskom multidisciplinarnom programu u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Université Paris II – Panthéon Assas (2002), a 2012. je diplomirala i studij bibliotekarstva na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Aleksandra je informacijski specijalist s radnim iskustvom od preko 19 godina u području europskih poslova. Osim što vodi Europski dokumentacijski centar (EDC) u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, Aleksandra je i urednica elektroničkog biltena EUROPA info te suradnica informacijskog servisa European Sources Online (UK). Europsko informacijsko udruženje (European Information Association – EIA), dodijelilo joj je početkom 2006. nagradu Helen Greer za izuzetan doprinos u informiranju o EU i za unaprjeđenje kvalitete usluga EDC-a. Svojim radom Aleksandra je doprinijela da EDC Pravnog fakulteta u Zagrebu postane jedna od najkvalitetnijih i najinovativnijih informacijskih službi u Hrvatskoj.

Program: 9:00 – 9:05 Uvod u radionicu Međusobno upoznavanje, upoznavanje s programom i ciljevima radionice 9:05 – 9:20 Primarni izvori prava EU-a: Službeni dokumenti institucija EU-a 9:20 – 10:05 Eur-Lex - pristup zakonodavstvu EU: sadržaj, struktura i mogućnosti višejezičnog prikaza dokumenata 10:05 – 10:20 N-Lex – pristup nacionalnom zakonodavstvu 10:20 – 10:45 InfoCuria: pristup sudskoj praksi Europskog suda 10:45 – 11:00 Stanka 11:00 – 12:00 Eur-Lex / N-Lex / Curia: praktičan rad – vježbe pretraživanja 12:00 – 12:30 Online jezični alati i izvori EU: Eurovoc / EurTerm / IATE / TermCoord / M… Više ›

Program:
9:00 – 9:05 Uvod u radionicu
Međusobno upoznavanje, upoznavanje s programom i ciljevima radionice
9:05 – 9:20 Primarni izvori prava EU-a: Službeni dokumenti institucija EU-a
9:20 – 10:05 Eur-Lex - pristup zakonodavstvu EU: sadržaj, struktura i mogućnosti višejezičnog prikaza dokumenata
10:05 – 10:20 N-Lex – pristup nacionalnom zakonodavstvu
10:20 – 10:45 InfoCuria: pristup sudskoj praksi Europskog suda
10:45 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:00 Eur-Lex / N-Lex / Curia: praktičan rad – vježbe pretraživanja
12:00 – 12:30 Online jezični alati i izvori EU: Eurovoc / EurTerm / IATE / TermCoord / Međuinstitucijski stilski priručnik / Pojmovnici
12:30 – 13:00 Online jezični alati i izvori EU: vježbe pretraživanja
13:00 Završetak radionice

26/10/16

Postupci za izvlačenje terminologije

18:00 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori dvorana C, Rooseveltov trg 2, Zagreb

Predavač: dr. sc. Jan Šnajder (https://www.fer.unizg.hr/jan.snajder )
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Text Analysis and Knowledge Engineering Lab (http://takelab.fer.hr/ )

O predavanju: Umjetna inteligencija snažno napreduje u području razvoja sustava bliskih razini humane inteligencije za cijeli niz složenih kognitivnih zadaća, pa je tako postignut značajan napredak na polju obrade prirodnog jezika (NLP). Istraživači uključeni u razvoj NLP tehnologija ulažu velike napore u području strojnog prevođenja. Prevoditelji kao krajnji korisnici trebaju zreliju računalno potpomognutu tehnologiju, a njezina je ključna komponenta sposobnost automatskog izvlačenja terminologije, s posebnim naglaskom na statističkoj kolokaciji i obradi višerječnih izraza. Predavanje će pruž… Više ›

O predavanju:

Umjetna inteligencija snažno napreduje u području razvoja sustava bliskih razini humane inteligencije za cijeli niz složenih kognitivnih zadaća, pa je tako postignut značajan napredak na polju obrade prirodnog jezika (NLP). Istraživači uključeni u razvoj NLP tehnologija ulažu velike napore u području strojnog prevođenja. Prevoditelji kao krajnji korisnici trebaju zreliju računalno potpomognutu tehnologiju, a njezina je ključna komponenta sposobnost automatskog izvlačenja terminologije, s posebnim naglaskom na statističkoj kolokaciji i obradi višerječnih izraza.

Predavanje će pružiti jedan pregled istraživanja na području NLP obrade višerječnih izraza, s razmatranjem njihove relevantnosti za terminologiju i prevođenje. Težište će biti na najnovijim statističkim i semantičkim pristupima izvlačenju i identifikaciji višerječnih izraza te na koji način se isti najbolje mogu primijeniti u računalno potpomognutom prevođenju, s osvrtom i na neke problematične momente kojih krajnji korisnici takvih alata moraju biti svjesni.

Bit će kratko predstavljen TermeX, najsuvremeniji alat za izvlačenje terminologije, razvijen u TakeLab-u Fakulteta elektrotehnike i računarstva, uz najavu najnovije verzije na kojoj se radi u suradnji s prevoditeljskom zajednicom. Cilj je stvaranje proizvoda koji će zadovoljiti potrebe prevoditelja u njihovom svakodnevnom radu i pomoći im u postizanju prijevoda visoke kvalitete i u okolnostima stalnog pritiska rokova isporuke.

30/09/16

Višejezični kontrastivni pristup pravnim prijevodima EU

17:00; Lokacija: WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12, Zagreb

Prof. dr. sc. Milica Gačić
sudski tumač za engleski i francuski jezik
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. Milica Gačić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena na visokoškolskim institucijama od 1972. godine. Izvodi ili je izvodila različite kolegije na diplomskim ili doktorskim studijima Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Sveučilištu u Zadru, na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, te na stručnom studiju Ekonomija poduzetništva Zrinski.
Autorica je brojnih radova: dva velika rječnika, više manjih aneksnih rječnika ili vokabulara (po nekoliko tisuća riječi), deset autorskih knjiga, 22 poglavlje u knjigama, 8 uredničkih knjiga, 10 udžbenika i 50 znanstvenih članka i drugih radova.
Kao glavni istraživač vodila je ili je bila suradnik na više projekta koje financiralo MZOS, Tempusovog projekta CD_JEP-40090-2005, te voditelj projekta Europsko pravno nazivlje Europske unije unutar okvirnog projekta Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja Hrvatske zaklade za znanost od 2010-2012. Boravila je na više stručnih usavršavanja (na jednogodišnjem na University of Texas, u Austinu, SAD – pravo i lingvistika), a boravila je i na Brown University, Providence te na više kraćih studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Kao predavač i konzultant držala je predavanja i radionice za potrebe EU-a i UN-a. Sudjelovala je na velikom broju međunarodnih konferencija i stručnih skupova i održala veći broj javnih predavanja izvan okvira Sveučilišta.
Aktivna je u stručnim udruženjima i jedna od osnivačica i aktivnih članova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.

Pravni dokumenti EU nastaju na različitim jezičnim i pravnim podlogama, a zatim se, prevedeni na službene jezike kao unikulturalni proizvodi jedinstvenog pravnog sustava (prava EU), primjenjuju u zemljama članicama, koje imaju vlastite nacionalne pravne sustave, kao nadnacionalno pravo. U njihovom nastajanju i prevođenju, zbog višestrukih jezičnih, kulturnih i pravnih utjecaja, dolaze do izražaja osobitosti koje je ponekad teško jezično ili pravno-jezično ekvivalentno izraziti kroz sve službene jezike. Analizom službenih prijevoda akata i dokumenata objavljenih u Službenom listu Europske unije… Više ›

Pravni dokumenti EU nastaju na različitim jezičnim i pravnim podlogama, a zatim se, prevedeni na službene jezike kao unikulturalni proizvodi jedinstvenog pravnog sustava (prava EU), primjenjuju u zemljama članicama, koje imaju vlastite nacionalne pravne sustave, kao nadnacionalno pravo. U njihovom nastajanju i prevođenju, zbog višestrukih jezičnih, kulturnih i pravnih utjecaja, dolaze do izražaja osobitosti koje je ponekad teško jezično ili pravno-jezično ekvivalentno izraziti kroz sve službene jezike.
Analizom službenih prijevoda akata i dokumenata objavljenih u Službenom listu Europske unije, te drugim primjerima prikazat će se mogući prevodilački problemi/nedoumice/greške na:
- sintaktičko-gramatičkoj razini
- leksičkoj/terminološkoj razini
- pitanja sinonimije
- pitanja polisemije
- ekvivalencije ili diskrepancije značenja u različitim jezičnim verzijama
- podudarnosti s ranijim ili obvezujućim međunarodnim dokumentima.
Cilj izlaganja nije ukazivanje na pogreške jer su one neizbježne, već osvješćivanje razina na kojima su moguće. Primjeri će biti prikazani na pet jezika (hrvatski, slovenski, engleski, francuski i njemački).

08/04/16

SAMOSTALNO POSLOVANJE SUDSKIH TUMAČA I PREVODITELJA

9:00 - 12:30; Lokacija: WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12, Zagreb

gđa. Marijana Horvatinović, knjigovodstveni servis ETERIS d.o.o.

Modul 1: Novosti u poslovanju i računovodstvu (9:00 – 10:30) Pauza (10:30 – 10:45) Modul 2: Obveze, kontrole i kazne u poslovanju (10:45 – 12:15)

Modul 1: Novosti u poslovanju i računovodstvu
(9:00 – 10:30)

Pauza (10:30 – 10:45)

Modul 2: Obveze, kontrole i kazne u poslovanju
(10:45 – 12:15)

16/05/15

Njemački seminar: Prevođenje unutar germanskoga pravnog kruga

9:00 - 13:00 (s pauzom); Lokacija: WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12, Zagreb

Predavači:
Dr. sci. Dragica Bukovčan - Visoka policijska škola, Zagreb
Marko Bratković, mag. iur. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dragica Bukovčan diplomirala je njemački jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. g. nakon poslijediplomskog studija lingvistike magistrirala s temom „Morfosintaktičke osobitosti jezika struke“, a 2006.g. i doktorirala (tema: Polileksički izrazi u jeziku struke). U sklopu studija jedan semestar studirala je na Westfälische Wilhelms-Universität u Münsteru. Tijekom studija i kasnije duže je boravila u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji gdje je sudjelovala na seminarima i programima stručnog usavršavanja. Dugi niz godina bavila se prevođenjem. Od 1985. godine sudski je tumač za njemački i engleski jezik. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika struke i objavila rezultate u knjizi „Od teorije do prakse u jeziku struke“. Izlaže na medunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica je niza radova iz područja jezika prava i srodnih disciplina. Posebno se bavi stručnojezičnom frazeologijom, te komparativnim terminološkim radom (hrvatski -njemački - engleski). Članica je više znanstvenih i strukovnih udruga. Vanjski je suradnik na Tempus projektu “Foreign Languages in the Field of Law” u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Marko Bratković od 2012. godine radi kao asistent na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu 2011. stekao akademski naziv magistra prava. Godinu dana ranije diplomirao je kroatistiku i latinski jezik te rimsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se zaposlio kao srednjoškolski nastavnik latinskog jezika u čakovečkoj gimnaziji. Trenutno pohađa Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na fakultetu na kojem radi. Njegov je znanstveni interes orijentiran na područje građanskoga procesnoga prava, osobito parničnoga, ovršnoga i arbitražnoga prava. Komparativno izučavanje tih područja nastoji povezati sa svojom humanističko-lingvističkom naobrazbom.

Ovaj na jezičnoj i pravnoj stvarnosti koncipiran seminar svojevrsni je novum i pravi izazov i za predavače i za polaznike jer će se na jednom mjestu naći nekoliko profesija na istom zadatku – integralnom rješavanju problematike prevođenja pravnih tekstova unutar za nas posebno važnog germanskog pravnog kruga. Specifičnosti pravničkoga leksika i poteškoće u prijenosu pravne informacije iz jednog jezičnog i pravnog sustava u drugi prevoditeljima su dobro poznate. Također nije nepoznato da su pravne kulture zemalja njemačkoga govornog područja posredovane austrijskim, švicarskim i njemačkim zakon… Više ›

Ovaj na jezičnoj i pravnoj stvarnosti koncipiran seminar svojevrsni je novum i pravi izazov i za predavače i za polaznike jer će se na jednom mjestu naći nekoliko profesija na istom zadatku – integralnom rješavanju problematike prevođenja pravnih tekstova unutar za nas posebno važnog germanskog pravnog kruga.
Specifičnosti pravničkoga leksika i poteškoće u prijenosu pravne informacije iz jednog jezičnog i pravnog sustava u drugi prevoditeljima su dobro poznate. Također nije nepoznato da su pravne kulture zemalja njemačkoga govornog područja posredovane austrijskim, švicarskim i njemačkim zakonskim tekstovima na različite načine i u različito vrijeme utjecale na razvoj hrvatske pravne kulture i terminologije. Seminar će pokazati kako razrješavanju pravnih i jezičnih nedoumica s ciljem pronalaženja odgovarajućih ekvivalenata i ispravnog razumijevanja pravnog teksta i preciznog prijenosa pravne informacije, temeljene na posebnostima pravih kultura prilazi jedan pravnik koji je i jezikoznanac i jezikoslovac, a kako jezikoslovac koji je i prevoditelj.
Seminar je zamišljen kao interaktivna suradnja polaznika i voditelja seminara u pronalaženju rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću prevoditelji koji prevode s njemačkoga jezika na hrvatski ili s hrvatskoga na njemački. Iako će biti riječi i o drugim područjima prava, osobita će pozornost biti posvećena području građanskoga i građanskoga procesnog (parničnog, ovršnog, stečajnog) prava jer upravo u tom području pravnici iz Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja najviše i surađuju.
Kako bi seminar za polaznike bio što korisniji, polaznici seminara su slobodni unaprijed poslati na e-adrese voditelja svoje jezične materijale i nedoumice.

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top