16/11/21

Hrvatski u EU-u: suradnja i izazovi, dr. sc. Kristian Lewis

17:45-20 (3 sata) na platformi Google Meet

Predavač: dr. sc. Kristian Lewis
Kristian Lewis rođen je 1975. godine u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2001. godine. U znanstvenome radu usmjeren je na pitanja hrvatskoga standardnog jezika, osobito u području suvremene leksikografije, leksikologije, terminologije i normativistike. Opširnije na poveznici: http://ihjj.hr/istrazivac/kristian-lewis/67/

U ovome predavanju pozornost bismo usmjerili na probleme koje smo uočili od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno od trenutka kad je hrvatski postao 24 službeni jezik Unije. Istaknuli bismo pravopisne i gramatičke nejasnoće i dvostrukosti u pravnim tekstovima koji nastaju u EU-u, a tiču se naizgled odavno riješenih pitanja poput pisanja zareza, datuma, bjelina i dr. Napomenuli bismo da se vrlo često događa interferencija s pravopisnim i gramatičkim pravilima engleskoga jezika, koji je zapravo lingua franca cijele Unije, pa se posljedično nerijetko njegova pravila nekritički prelijevaju u d… Više ›

U ovome predavanju pozornost bismo usmjerili na probleme koje smo uočili od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno od trenutka kad je hrvatski postao 24 službeni jezik Unije. Istaknuli bismo pravopisne i gramatičke nejasnoće i dvostrukosti u pravnim tekstovima koji nastaju u EU-u, a tiču se naizgled odavno riješenih pitanja poput pisanja zareza, datuma, bjelina i dr. Napomenuli bismo da se vrlo često događa interferencija s pravopisnim i gramatičkim pravilima engleskoga jezika, koji je zapravo lingua franca cijele Unije, pa se posljedično nerijetko njegova pravila nekritički prelijevaju u druge jezike. Segment kojemu bismo posvetili dio seminara jesu i lažni prijatelji u prevođenju, na koje se upozorava i u pojedinim Unijinim publikacijama i uputama za prevođenje, a nekoliko bismo riječi rekli i o transkripciji i transliteraciji s jezika koji se koriste ćirilicom poput ruskoga, ukrajinskoga ili bugarskoga, koji je također službeni jezik Europske unije.

26/10/21

Komunikacijske i pregovaračke vještine (online seminar)

17:30-19:45 (3 sata) na platformi Google Meet

Sandra Burgsteiner
Magistra ekonomije, smjer financije, više od 10 godina sudski tumač i prevoditelj za njemački i engleski jezik. Dugogodišnje iskustvo u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u poslovnoj analizi i project managementu, u međunarodnim projektima s više uključenih zemalja. Kao project manager najčešće je radila na implementacijama Customer Experience rješenja (rješenja za upravljanje korisničkim iskustvom). Certificirani Scrum Master i Product Owner te Voditelj pripreme i provedbe EU projekata.

Komunikacijske i pregovaračke vještine su važan dio procesa prevođenja gdje uključujemo klijenta i druge fizičke i pravne osobe kao važne dionike ovog procesa. Ovo je točka na i našeg prevoditeljskog posla, o čemu često ovisi hoće li klijent biti zadovoljan i ostati kod nas kao pružatelja usluge. Sandra će iznijeti konkretne primjere i različite situacije komunikacije s klijentom te kako se i nepovoljne situacije mogu pretvoriti u win-win ishode. Cilj je poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju te dobiti uvid u osnove pregovaranja. No, ova znanja se mogu primijeniti i na druge… Više ›

Komunikacijske i pregovaračke vještine su važan dio procesa prevođenja gdje uključujemo klijenta i druge fizičke i pravne osobe kao važne dionike ovog procesa. Ovo je točka na i našeg prevoditeljskog posla, o čemu često ovisi hoće li klijent biti zadovoljan i ostati kod nas kao pružatelja usluge. Sandra će iznijeti konkretne primjere i različite situacije komunikacije s klijentom te kako se i nepovoljne situacije mogu pretvoriti u win-win ishode.
Cilj je poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju te dobiti uvid u osnove pregovaranja. No, ova znanja se mogu primijeniti i na druge životne situacije koje uključuju komunikaciju i pregovore.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

09/10/21

Prevoditeljske kompetencije za stručno prevođenje (online seminar)

9:30 – 12:30 (4 sata) na platformi Google Meet

dr. sc. Monika Blagus
Dr. sc. Monika Blagus profesionalna je prevoditeljica za njemački i engleski jezik te je aktivna članica Društva sudskih tumača i prevoditelja u Zagrebu. Prije potpunog prelaska u krug profesionalnih prevoditelja bila je zaposlena na Katedri za znanost o prevođenju Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 11 godina rada na Filozofskom fakultetu sudjelovala je na nekoliko hrvatskih i europskih projekata iz područja znanosti o prevođenju, dobitnica je triju istraživačkih stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) te je2015. stekla titulu doktorice znanosti obranivši doktorski rad pod naslovom Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju – empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova.

Znanja, sposobnosti i vještine potrebne za prevođenje intenzivno se proučavaju i opisuju od 80-tih godina 20. stoljeća. Na radionici ćemo na temelju usporedbe nekoliko odabranih modela prevoditeljskih kompetencija definirati pojedine kompetencije potrebne za stručno prevođenje te ćemo razmotriti kako se (ne)dovoljna razvijenost pojedinih kompetencija odražava na prijevodni proces i adekvatnost prijevoda. Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Znanja, sposobnosti i vještine potrebne za prevođenje intenzivno se proučavaju i opisuju od 80-tih godina 20. stoljeća. Na radionici ćemo na temelju usporedbe nekoliko odabranih modela prevoditeljskih kompetencija definirati pojedine kompetencije potrebne za stručno prevođenje te ćemo razmotriti kako se (ne)dovoljna razvijenost pojedinih kompetencija odražava na prijevodni proces i adekvatnost prijevoda.
Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

12/06/21

SkandinaAVigacija: Vodič za prevođenje sa skandinavskih jezika i titlanje

9:30 – 11:45 na platformi Google Meet

Mišo Grundler, sudski tumač za švedski i engleski; književni, kazališni i audiovizualni prevoditelj sa švedskog, danskog, norveškog i engleskog jezika; asistent na Katedri za skandinavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu – ukratko, Katica za sve.

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju. Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekst… Više ›

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju.
Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekstove, ugovore i rješenja na švedski i obratno? U Švedskoj državnoj upravi i ostalim institucijama provodi se politika nazvana klarspråk, tj. „jednostavan jezik“. S ciljem da svi građani razumiju rješenja i ostale akte koji ih se izravno tiču bez traženja pravne pomoći i dodatnog tumačenja, u Švedskoj se teži sustavnom pojednostavljivanju administrativnog jezika. Slučaj je to gotovo dijametralno suprotan hrvatskoj praksi, gdje se često ni iskusni ne snalaze lako u zamršenoj šumi žargona i stručne terminologije, turobnijoj od najmračnijeg skandinavskog noira.
Drugi dio predavanja nije isključivo vezan samo uz skandinavske jezike – tema je audiovizualno prevođenje općenito. Kakve su specifičnosti AV-prevođenja? Što u AV-prevođenju znači prilagodba? Što je titlanje, a što sinkronizacija? Kakve veze imaju kazalište ili prilagodba televizijskog programa osobama oštećena vida i sluha? Kakve sve kompetencije trebaju imati dobri AV-prevoditelji? Kako ista osoba može doskočiti izazovima prevođenja različitih žanrovskih sadržaja – humorističnih serija, dovitljivih replika, mjuzikla, dječjih emisija, zakučastih krimića ili specifičnog žargona dokumentarnih filmova? Saznajte s čime se sve AV-prevoditelji susreću u svakodnevici obilježenoj kratkim rokovima, brzim i učinkovitim radom te traženjem rješenja za univerzalna pitanja čiji odgovor nikada nije – 42.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

15/05/21

Terminologija parničnog postupka - online seminar

9:30 – 12.30 na platformi Google Meet

Miljen Matjašević, univ. spec. philol.
Miljen Matijašević viši je predavač engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 15 godina bavi se pravnim prevođenjem, a duži niz godina organizira i vodi programe stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava. Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava.
Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

24/04/21

„Proofreading webinar: down to details“

od 10:00 do 11:30 h putem platforme Google Meet

Frances Provine
Frances Provine diplomirala je novinarstvo i političke znanosti na Sveučilištu Wisconsin u Madisonu. Nakon što je radila kao novinar, predavačica engleskog jezika i pomoćnica odvjetnika u raznim zemljama, otkrila je ljubav prema prevođenju prije devet godina i otada radi u jezičnoj industriji. Trenutačno vodi tim za engleski jezik u Supertextu, agenciji za prevođenje i copywriting, specijaliziranoj za kreativne tekstove i certificiranoj prema normi ISO.

Lektorima (i klijentima) važne su sitnice. Frances Provine, voditeljica tima za engleski jezik u agenciji Supertext, održat će webinar u kojem će biti riječ o tome što je to lektura, zašto je zahtjevna i kako je ispravno obaviti. Iznijet će konkretne primjere i objasniti razliku među raznim vrstama uređivanja teksta te spomenuti odgovarajuće softvere i najbolju praksu. Webinar će se održati na engleskom jeziku, ali su informacije relevantne za sve jezike. Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

Lektorima (i klijentima) važne su sitnice. Frances Provine, voditeljica tima za engleski jezik u agenciji Supertext, održat će webinar u kojem će biti riječ o tome što je to lektura, zašto je zahtjevna i kako je ispravno obaviti. Iznijet će konkretne primjere i objasniti razliku među raznim vrstama uređivanja teksta te spomenuti odgovarajuće softvere i najbolju praksu. Webinar će se održati na engleskom jeziku, ali su informacije relevantne za sve jezike.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

18/03/21

Sudsko prevođenje i tumačenje, specifične vještine, specifični problemi

online, od 10:00 do 15:30 h

Održano, pogledajte snimke izlaganja: Upoznajmo jezike! (DGT YouTube)
https://www.youtube.com/channel/UCgw4_CFMjIIxrKbLhH9Xg4A/videos

Najavljujemo konferenciju iz ciklusa #TranslatingEurope pod nazivom “Sudsko prevođenje i tumačenje, specifične vještine, specifični problemi” koja će se održati 18. ožujka 2021. Konferencijom želimo predstaviti različite aspekte sudskog prevođenja i tumačenja, razgovarati o statusu sudskih tumača i prevoditelja, prijenosu Direktive EU 2010/64 u Hrvatskoj i Sloveniji i drugim srodnim temama. Program možete vidjeti na poveznici: https://drive.google.com/file/d/13aZ_8zOCn54v__31fhyo43URVvQdqtUZ/view Zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedećeg obrasca: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TEW… Više ›

Najavljujemo konferenciju iz ciklusa #TranslatingEurope pod nazivom “Sudsko prevođenje i tumačenje, specifične vještine, specifični problemi” koja će se održati 18. ožujka 2021.
Konferencijom želimo predstaviti različite aspekte sudskog prevođenja i tumačenja, razgovarati o statusu sudskih tumača i prevoditelja, prijenosu Direktive EU 2010/64 u Hrvatskoj i Sloveniji i drugim srodnim temama.

Program možete vidjeti na poveznici: https://drive.google.com/file/d/13aZ_8zOCn54v__31fhyo43URVvQdqtUZ/view

Zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedećeg obrasca: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TEW_Sudsko_prevodenje_i_tumacenje
Prijave će se primati do popunjenja slobodnih mjesta! Pridružite nam se 18. ožujka!

17/12/20

Upravljanje korisničkim iskustvom (virtualno predavanje)

17:00 do 18:30 ZOOM

Prezentaciju je održala Sandra Burgsteiner, stalni sudski tumač i prevoditelj za njemački i engleski jezik. Sandra ima dugogodišnje iskustvo vođenja međunarodnih projekata implementacije korisničkog iskustva u zemlji i inozemstvu.
Prezentirane informacije i vještine nam svima mogu pružiti uvid i omogućiti lakše snalaženje u našoj ulozi korisnika, ali i pružatelja usluga, a našim klijentima osigurati vrhunsku uslugu.

S obzirom da smo svi mi istovremeno i korisnici i pružatelji usluga, DSTIP je svojim članovima za Božić organizirao prezentaciju Customer Experience Management ili upravljanje korisničkim iskustvom. Prezentacija je uključila objašnjenje pojmova vezanih za korisničko iskustvo, nove metode praćenja i analitike korisničkog iskustva u korporacijama te primjenu ovih metoda u našoj prevoditeljskoj praksi.

S obzirom da smo svi mi istovremeno i korisnici i pružatelji usluga, DSTIP je svojim članovima za Božić organizirao prezentaciju Customer Experience Management ili upravljanje korisničkim iskustvom. Prezentacija je uključila objašnjenje pojmova vezanih za korisničko iskustvo, nove metode praćenja i analitike korisničkog iskustva u korporacijama te primjenu ovih metoda u našoj prevoditeljskoj praksi.

28/11/20

ŠTO SUVREMENI PREVODITELJ I STALNI SUDSKI TUMAČ MORA ZNATI OSIM ZNANJA USVOJENOG TIJEKOM SVEUČILIŠNIH STUDIJA – DIO I

ODGAĐA SE DO DALJNJEG !

Predavačica:
Dubravka Mitraković, diplomirani ekonomist i stalni sudski tumač za talijanski jezik od 1996. godine, deset godina radnog iskustva na poslovima izvoza i uvoza, članica DSTiP od 2002. godine, autorica nekolicine stručnih članaka za časopis "Prevoditelj"
Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Na seminaru će biti riječi o prevođenju dokumentacije za sudski registar, pravne i ekonomske terminologije, bankarske terminologije, o prevođenju ugovora, komercijalne dokumentacije, punomoćja, financijskih izvještaja i revidiranih financijskih izvještaja, tekstova o kamatama i licencijama, dokumenata o pravima djeteta itd.

Na seminaru će biti riječi o prevođenju dokumentacije za sudski registar, pravne i ekonomske terminologije, bankarske terminologije, o prevođenju ugovora, komercijalne dokumentacije, punomoćja, financijskih izvještaja i revidiranih financijskih izvještaja, tekstova o kamatama i licencijama, dokumenata o pravima djeteta itd.

14/11/20

VOĐENJE BILJEŽAKA ZA KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE II - NAPREDNA RADIONICA

9:30 -12:00 putem ZOOM platforme

Predavačica: prof. dr. sc. Marija Omazić
Prof. Omazić vodi diplomski studij prevođenja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojem predaje Osnove konsekutivnog prevođenja, Osnove simultanog prevođenja, Uvod u terminologiju, Prijevodne tehnologije i Uvod u frazeologiju engleskog jezika. Aktivno se bavi usmenim prevođenjem više od 25 godina. Detaljnije informacije o predavačici dostupne su na poveznici:
http://www.ffos.unios.hr/cv/4/anglistika/marija-omazic

Cijena: 200,00 kn za članove DSTiP-a; 400,00 kn za nečlanove

Na ovoj će se radionici ukratko ponoviti i utvrditi prethodno usvojena temeljna načela vođenja bilježaka za konsekutivno prevođenje, dok će većina vremena biti posvećena uvježbavanju vještine vođenja bilježaka na odabranim govorima različitog trajanja na hrvatskom jeziku, i prijevoda na temelju zabilježenog na radne jezike polaznika.

Na ovoj će se radionici ukratko ponoviti i utvrditi prethodno usvojena temeljna načela vođenja bilježaka za konsekutivno prevođenje, dok će većina vremena biti posvećena uvježbavanju vještine vođenja bilježaka na odabranim govorima različitog trajanja na hrvatskom jeziku, i prijevoda na temelju zabilježenog na radne jezike polaznika.

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top