06/06/24

Normativni problemi u poslovnoj komunikaciji (na hrvatskom)

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

dr.sc. Lana Hudeček i dr.sc. Milica Mihaljević

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih n… Više ›

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih naziva 4. oblikovanju i uporabi muških i/ili ženskih mocijskih parnjaka 5. problemi do kojih dolazi pri doslovnome prevođenju. Polaznicima će se također pokazati manje poznati mrežni izvori koji im mogu pomoći u njihovu prevoditeljskome radu. Seminar će biti praktičan, utemeljen na primjerima s kojima su se predavačice i polaznici seminara susretali u praksi.

O predavačicama:
Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i do odlasku u mirovinu bila je voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U tijeku je njezin izbor u znanstvenika emeritusa. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i Heidelbergu, a diplomirala je (engleski, opću lingvistiku i fonetiku) i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Školi za strane jezike, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, u Zavodu za lingvistička istraživanje HAZU i Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ima više od 100 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskome i engleskome jeziku (na adresi http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=120163 ima 185 unosa), tri samostalne znanstvene monografije i dvadesetak suautorskih knjiga, članica je uredništva međunarodnoga časopisa (Tермінологічний вісник) i domaćega časopisa (Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), dobitnica nekoliko državnih nagrada. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta, a od 2023. potpredsjednica je komisije. Suurednica je znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Dugogodišnja je članica Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika (godine 2019./2020. predsjednica). Predavala je na Hrvatskim studijima, Učiteljskome fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Filozofskome fakultetu.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i voditeljica Odjela za standardni jezik. Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (2017. – 2021. istraživački projekt HRZZ-a, 2021. – 2024. interni projekt Instituta za Hrvatski jezik, od 2024. financiran u sklopu programa NextGeneration EU) te suvoditeljica internoga institutskog projekta Religijski pravopis. Osnovna su područja njezina bavljenja hrvatski standardni jezik i jezična norma, leksikografija i terminologija te sintaksa hrvatskoga jezika. Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih radova, sudjelovala je i sudjelovala je na većemu broju domaćih i međunarodnih projekata. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Članica je uredništava domaćih i stranih časopisa, suurednica znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik te članica Povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskoga jezika. U popularizatorskim je aktivnostima surađivala i s gospodarstvom (Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska). Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Sveučilište Vern', pozvana predavanja na različitim sveučilištima, vođenje studentskih projekata, mentorstvo doktorskih radova) u sveučilišnoj nastavi. Dobitnica je šest nagrada za svoj znanstveni rad.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 30 EUR
nečlanovi > 60 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 42 EUR

Prijave i uplate do 4. 6., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar za hrvatski

08/05/24

Hrvatsko i rusko pravno nazivlje

Google Meet, 18-19:30h

Dr. sc. Irena Mikulaco radi kao viša predavačica na Filozofskom fakultetu u Puli, voditeljica je katedre za strane jezike i predsjednica je Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu predaje kolegije iz ruskoga jezika i govorništva. Prevođenjem se bavi više od dvadeset pet godina, a pravnim nazivljem petnaestak godina. Stalni sudski tumač je za ruski i hrvatski jezik. Više o predavačici: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/irena.mikulaco
Publikacije i projekti: https://croris.hr/osobe/profil/9349

Na webinaru će biti riječi o hrvatskom i ruskom pravnom nazivlju. Bit će predstavljen povijesni razvoj i dodirne točke hrvatskoga i ruskoga pravnoga nazivlja. S obzirom da pravnoga terminološka rječnika u kombinaciji hrvatskoga i ruskoga jezika nema, na webinaru će se posebna pozornost pridati pravnome prevođenju, dat će se preporuke o prenošenju i pisanju riječi iz ruskoga jezika kada se prevodi s ruskog na hrvatski jezik. Na primjerima iz prevoditeljske prakse ponudit će se prijevodna rješenja nazivlja u različitim granama prava,ustavnoga, kaznenog, građanskog, trgovačkog i međunarodnog prav… Više ›

Na webinaru će biti riječi o hrvatskom i ruskom pravnom nazivlju. Bit će predstavljen povijesni razvoj i dodirne točke hrvatskoga i ruskoga pravnoga nazivlja. S obzirom da pravnoga terminološka rječnika u kombinaciji hrvatskoga i ruskoga jezika nema, na webinaru će se posebna pozornost pridati pravnome prevođenju, dat će se preporuke o prenošenju i pisanju riječi iz ruskoga jezika kada se prevodi s ruskog na hrvatski jezik. Na primjerima iz prevoditeljske prakse ponudit će se prijevodna rješenja nazivlja u različitim granama prava,ustavnoga, kaznenog, građanskog, trgovačkog i međunarodnog prava.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 20 EUR
nečlanovi > 40 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 28 EUR

Prijave i uplate do 6. 5, 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar za ruski

10/04/24

Terminologija javnobilježničke službe za sudske tumače

Google Meet, 17.30–19h (dva školska sata) - webinar

Ana Kalšan Mališ, mag.iur., javni bilježnik sa sjedištem ureda u Varaždinu. Članica je Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore.

- Kratki pregled poslova koje obavlja javni bilježnik (sastavljanje i izdavanje ugovora – ugovor o darovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, bračni ugovori, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju), službeno ovjeravanje privatnih isprava (ovjera potpisa i solemnizacija), postupci vezani za trgovačka društva i sudski registar, ostavinski postupci, ovršni, uređenje međa, razvrgnuća suvlasništva, proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti – s naglaskom na ulogu, važnost i odgovornost prijevoda sudskih tumača u javnobilježničkoj službi; - terminologija i postupci kod kojih se najčešće… Više ›

- Kratki pregled poslova koje obavlja javni bilježnik (sastavljanje i izdavanje ugovora – ugovor o darovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, bračni ugovori, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju), službeno ovjeravanje privatnih isprava (ovjera potpisa i solemnizacija), postupci vezani za trgovačka društva i sudski registar, ostavinski postupci, ovršni, uređenje međa, razvrgnuća suvlasništva, proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti – s naglaskom na ulogu, važnost i odgovornost prijevoda sudskih tumača u javnobilježničkoj službi;
- terminologija i postupci kod kojih se najčešće koriste sudski tumači: kod ugovora (terminologija – ugovori doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – razlike, otpravci akata), solemnizacije – ugovor o kreditu, zadužnice, izjave o zapljeni po pristanku dužnika… Što znači solemnizirati? Tekst solemnizacije – razlika kod ovršne isprave, kod ostavinski postupaka – nasljedničke izjave i sl.;
- ovjera potpisa i ovjera preslike;
- terminologija (potreban oprez kod prijevoda), izgled štambilja.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 20 EUR
nečlanovi > 40 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 28 EUR

Prijave i uplate do 8. 4., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari.

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar JB

10/02/24

Osnovni pojmovi ovršnog prava, doc.dr.sc. Marko Bratković

4 školska sata, 10 do 14h, uživo, InstantOffice, Radnička cesta 80, Zagreb

**********POVRATNE INFORMACIJE POLAZNIKA NAKON WEBINARA**********
- Odlican predavac, ovo predavanje je bilo jos i zanimljivije od predavanja o procesnom pravu. Stvarno sve pohvale, za ne povjerovati da smo probili vrijeme pitanjima o ovrsnom zakonu :)
- Seminar je bio nevjerojatno zanimljiv, tema vrlo iscrpno i na razumljiv način prezentirana za sve nas koji nismo pravnici po struci. Predavač je prava enciklopedija, njegova spremnost na odgovaranje na pitanja tijekom predavanja i zadržavanje fokusa na bitnome je zaista na zavidnoj razini. Tko jednom ode na seminar prof. Bratkovića, sumnjam da će ubuduće propustiti sličnu priliku. Sve čestitke predavaču i organizatorima!
- Predavač je potpuno vladao tematikom tako da smo imali slobodu pitati što god smo htjeli i na svako smo pitanje dobili suvisao odgovor. Nadalje je rijetkost da je predavač kako stručnjak u nekom području, tako i jezičar. Jako zanimljivo i korisno predavanje.
- Ponovno izvrsno, podržavam i dio predstavljanja i upoznavanja na početku jer je umrežavanje jednim dijelom i cilj, odabir teme odličan, jedva čekam buduće seminare s profesorom Bratkovićem.

Ovršno pravo, nekoć nazivano izvršnim pravom, profiliralo se kao samostalna grana građanskoga procesnog prava. Bez poznavanja i razumijevanja temeljnih pojmova nije lako pronaći odgovarajuće termine u stranim jezicima na koje se prevodi ili s kojih se prevodi. Što je ovršna, a što vjerodostojna isprava? Tko je ovrhovoditelj, a tko ovršitelj? Koja je razlika između izlučnog i razlučnog prigovora? Zašto je Uredba EU-a o europskom ovršnom nalogu zapravo pogrešno prevedena? Čemu služi bjanko zadužnica? Izdaje li rješenje o ovrsi sud ili javni bilježnik? Sve to samo su neka od pitanja o kojima će s… Više ›

Ovršno pravo, nekoć nazivano izvršnim pravom, profiliralo se kao samostalna grana građanskoga procesnog prava. Bez poznavanja i razumijevanja temeljnih pojmova nije lako pronaći odgovarajuće termine u stranim jezicima na koje se prevodi ili s kojih se prevodi. Što je ovršna, a što vjerodostojna isprava? Tko je ovrhovoditelj, a tko ovršitelj? Koja je razlika između izlučnog i razlučnog prigovora? Zašto je Uredba EU-a o europskom ovršnom nalogu zapravo pogrešno prevedena? Čemu služi bjanko zadužnica? Izdaje li rješenje o ovrsi sud ili javni bilježnik? Sve to samo su neka od pitanja o kojima će se moći razgovarati na radionici posvećenoj hrvatskoj pravnoj terminologiji ovršnog prava.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 60 EUR
nečlanovi > 120 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 84 EUR

Prijave i uplate do 7. 2., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: seminar Bratković

29/11/23

Lažni prijatelji u prevođenju pravnih naziva (englesko-hrvatski), Ivana Bendow

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

**********POVRATNE INFORMACIJE POLAZNIKA NAKON WEBINARA**********
- Fantastičan odabir teme, mislim da je svima bilo od koristi
- Predavačica je prikazala veoma korisne primjere. Odabir teme zaista odličan.
- Odlična tema, odlična predavačica i jako koristan glosar. Sve pohvale!
- Prof. Bendow je nadmašila samu sebe. Toliko znanja, fascinantno.
- Još jednom se zahvaljujem na odlično organiziranom i korisnom seminaru na jednu jako zanimljivu temu! Veselim se sudjelovati i u budućnosti

Engleska riječ eventually najčešće je navođen i svima poznat primjer lažnog prijateljstva (false friendship) među riječima engleskog i hrvatskog jezika. Manje je poznato da se upravo u pravnim tekstovima susrećemo s mnoštvom lažnih prijatelja, od kojih neki mogu stvoriti ozbiljnu pomutnju. Je li, primjerice, legal remedy doista pravni lijek? Je li limited liability company odgovarajući engleski naziv za društvo s ograničenom odgovornošću? Što u pravnim tekstovima znači pridjev material? Jesu li subjektivna prava subjective rights? To su samo neka od pitanja na koja će predavačica ponuditi odgo… Više ›

Engleska riječ eventually najčešće je navođen i svima poznat primjer lažnog prijateljstva (false friendship) među riječima engleskog i hrvatskog jezika. Manje je poznato da se upravo u pravnim tekstovima susrećemo s mnoštvom lažnih prijatelja, od kojih neki mogu stvoriti ozbiljnu pomutnju. Je li, primjerice, legal remedy doista pravni lijek? Je li limited liability company odgovarajući engleski naziv za društvo s ograničenom odgovornošću? Što u pravnim tekstovima znači pridjev material? Jesu li subjektivna prava subjective rights? To su samo neka od pitanja na koja će predavačica ponuditi odgovore i potkrijepiti ih obiljem primjera ispravnih i pogrešnih prijevoda.

Ivana Bendow diplomirala je engleski i talijanski jezik na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2008. godine intenzivno se bavi učenjem i podučavanjem engleskog jezika iz raznih grana prava. Podučava domaće i strane suce i državne odvjetnike na tečajevima u organizaciji Pravosudne akademije i Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN). Za časopis Odvjetnik Hrvatske odvjetničke komore piše redovitu kolumnu Engleski za odvjetnike – kolokacije u jeziku prava. U izdanju Školske knjige objavila je 2006. godine Englesko-hrvatski frazeološki rječnik, a tri godine kasnije i Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik. Trenutno dovršava veliki hrvatsko-engleski kolokacijski rječnik prava.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 19,91 EUR (150 HRK)
ostali > 39,82 EUR (300 HRK)

Prijave i uplate do 27. 11., 14h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar Bendow

21/10/23

Osnovni pojmovi građanskoga procesnog prava - doc. dr. sc. Marko Bratković

4 školska sata, uživo, Radnička cesta 80 (InstantOffice), Zagreb

**********POVRATNE INFORMACIJE POLAZNIKA NAKON WEBINARA**********
- Ja još uvijek letim na krilima ovog seminara. Idem na brojne seminare i sad stvarno imam s čim usporediti, ali ovaj predavač je bio izvanredan, rođeni prenositelj znanja, erudit, turbo zanimljivo s primjerima iz prakse, dalo je odličan pregled ove grane prava "for dummies", ne na način da smo ostali zatrpani nego tako sto nam je odškrinuo vrata razumijevanja osnovnog "kostura" ove tematike. Za mene ovo sad postaje idealan seminar, bilo bi stvarno grozno zao da sam ga propustila. 4 sata zabavnog i poticajnog učenja!
- Jako dobar predavač s puno znanja, čak je predavanje zbog širine teme moglo trajati i malo duže.
- Fantastičan predavač koji je našu pažnju držao do zadnje minute, iako je seminar četiri sata trajao. Iz tog razloga ne bi ni smetalo da je seminar i dulje trajao. Dobrodošlima su se osjećali i oni koji imaju tek početničko znanje o temi, kao i oni najiskusniji među nama.
- Vrlo korisno za sudske tumače, bez obzira na radni staž.
- Vrlo kvalitetan i poučan seminar. Svidjelo mi se to što je seminar proveden kao interakcija i razgovor između polaznika i predavača.

Građansko procesno pravo obuhvaća parnično, ovršno, stečajno i izvanparnično pravo. Sudski se tumači, dakle, vrlo često susreću s terminologijom koja se odnosi na različite podneske, pismena, pripremno ročište, glavnu raspravu, izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka i sl. Nerijetko se u različitim ispravama koje sudski tumači moraju prevesti pojavljuju i izrazi poput ovršne isprave, ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, prigovora, žalbe, revizije, povrata u prijašnje stanje, rješenja o nasljeđivanju, pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ili insolvencijskog postupka. Sve te izraze… Više ›

Građansko procesno pravo obuhvaća parnično, ovršno, stečajno i izvanparnično pravo. Sudski se tumači, dakle, vrlo često susreću s terminologijom koja se odnosi na različite podneske, pismena, pripremno ročište, glavnu raspravu, izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka i sl. Nerijetko se u različitim ispravama koje sudski tumači moraju prevesti pojavljuju i izrazi poput ovršne isprave, ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, prigovora, žalbe, revizije, povrata u prijašnje stanje, rješenja o nasljeđivanju, pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ili insolvencijskog postupka. Sve te izraze lakše je prevesti ako se barem u osnovama razumije pravni kontekst u kojem se javljaju. Radionica je stoga prigoda da polaznici s voditeljem razjasne dileme koje imaju i da se pruži pregled osnovnih pojmova hrvatskoga građanskog procesnog prava.

Doc. dr. sc. Marko Bratković diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu i Max-Planck-Institutu u Luxembourgu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 26,54 EUR (200 HRK) - platiti točan iznos
ostali > 53,09 EUR (400 HRK) - platiti točan iznos

Prijave i uplate:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari/online-prijava

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: seminar Bratković

28/09/23

Meke vještine za uspješnost prevoditelja - Zoran Metikoš, Profecta IBD, Slovenija

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

**********POVRATNE INFORMACIJE POLAZNIKA NAKON WEBINARA**********
- Tema je izvrsno pogođena i jako korisna u radu prevoditelja koji osim svoje struke moraju svladati vještine koje će ih činiti i uspješnim poslovnim ljudima.
- Bilo je vrlo korisno čuti i osvijestiti neka znanja koja su bila potisnuta. Drago mi je što je tema webinara aktivirala neka davna iskustva i što sam stekla nova znanja koja će biti od pomoći u daljnjem bavljenju ovim poslom.
- Tema koju je svako toliko potrebno obnoviti, za mlađe kolege izuzetno važno, za stariji izvrsno kao podsjetnik i poticaj

Uspješan prevoditelj mora biti iznimno produktivan, komunikativan i samouvjeren u današnjem gospodarstvu. Nije lako, ali je dostižno. Te tri kvalitete poboljšat ćete na seminaru na kome nadograđujemo meke vještine: učinkovito poslovno komuniciranje, pravilno davanje i primanje povratne informacije, organizacija radnog vremena, prodavanje usluga prevođenja i pregovaranje. U tri školska sata naučit ćete najpraktičnije i provjerene alate i okvire za svaku od vještina kako biste ih uvijek imali pri ruci i znali upotrijebiti u konkretnoj životnoj situaciji. Uz njih ćete se osjećati sigurnije u sebe… Više ›

Uspješan prevoditelj mora biti iznimno produktivan, komunikativan i samouvjeren u današnjem gospodarstvu. Nije lako, ali je dostižno. Te tri kvalitete poboljšat ćete na seminaru na kome nadograđujemo meke vještine: učinkovito poslovno komuniciranje, pravilno davanje i primanje povratne informacije, organizacija radnog vremena, prodavanje usluga prevođenja i pregovaranje.
U tri školska sata naučit ćete najpraktičnije i provjerene alate i okvire za svaku od vještina kako biste ih uvijek imali pri ruci i znali upotrijebiti u konkretnoj životnoj situaciji. Uz njih ćete se osjećati sigurnije u sebe, proširit ćete svoje vidike te učinkovito iskoristiti svoje vrijeme u ovom brzom poslovnom svijetu u kome vladaju dobri poslovni odnosi i stalno povezivanje. Svaka prilika za rast i razvoj sebe kao profesionalca i pojedinca odlična je jer postajemo bolji za sebe, naručitelje i sve ljude oko nas.

Zoran Metikoš radi kao strateg za poslovni i osobni napredak u poduzeću Profecta BDI u Sloveniji. U svome radu fokusiran je prevoditeljsku industriju jer počeo karijeru kao prevoditelj te radio kao voditelj obuke prevoditelja, voditelj projekata i operativni direktor. Po obrazovanju je profesor engleskog jezika i književnosti, executive MBA i profesionalni coach.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 19,91 EUR (150 HRK)
ostali > 39,82 EUR (300 HRK)

Prijave i uplate do 25. 9., 14h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar Metikoš

15/06/23

Tradurre dal croato all'italiano: come "rendere meglio l'idea"

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

Silvia Venchiarutti

Il seminario si propone di offrire una rassegna delle difficoltà più frequenti che s'incontrano nella traduzione dal croato all'italiano a partire dalle strutture grammaticali, passando per la struttura del periodo e l'ordine delle parole all'interno di un frase. Si passerà quindi all'analisi delle forme idiomatiche che non trovano una corrispondenza letteraria nelle due lingue cercando analoghe espressioni che possano comunque "rendere meglio l'idea" espressa dal documento di partenza. Per concludere ci cimenteremo in una piccola traduzione collettiva. Silvia Venchiarutti, laureata in filolog… Više ›

Il seminario si propone di offrire una rassegna delle difficoltà più frequenti che s'incontrano nella traduzione dal croato all'italiano a partire dalle strutture grammaticali, passando per la struttura del periodo e l'ordine delle parole all'interno di un frase. Si passerà quindi all'analisi delle forme idiomatiche che non trovano una corrispondenza letteraria nelle due lingue cercando analoghe espressioni che possano comunque "rendere meglio l'idea" espressa dal documento di partenza. Per concludere ci cimenteremo in una piccola traduzione collettiva.

Silvia Venchiarutti, laureata in filologia classica presso l'Università di Trieste, risiede stabilmente in Croazia dal 1998. Ha conseguito la certificazione Cedils per l'insegnamento della lingua italiana ad apprendenti stranieri e dal 2002 è responsabile della Scuola di lingua italiana ABC, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura.
Si dedica costantemente all traduzione dalla lingua croata alla lingua italiana, in diversi ambiti: giuridico, turistico, commerciale.

05/05/23

Terminološki i ini problemi u prevođenju ugovora s engleskog i na engleski - dr.sc. Snježana Veselica Majhut, izvanredni profesor

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

**********POVRATNE INFORMACIJE POLAZNIKA NAKON WEBINARA**********
- Stvarno odličan webinar, odlična predavačica.
- Čista petica predavačici, odlično koncipirano, s naglascima baš gdje treba!!!
- Zanimljivo i poučno predavanje, predavačica izuzetno stručna i s puno korisnih i praktičnih savjeta
- Zaista je bilo jako korisno i zanimljivo. Super profesorica!

Tijekom webinara razgovarat će se o izazovima na koje prevoditelji nailaze u prevođenju ugovora s engleskoga na hrvatski i s hrvatskoga na engleski od makrostrukturne razine do određenih mikrostrukturnih svojstava takvih tekstova. Na konkretnim primjerima ugovora o podizanju hipotekarnog kredita (prijevod s engleskog na hrvatski) i ugovora o pozajmici (prijevod s hrvatskoga na engleski) razmatrat će se prikladnost pojedinih rješenja. Dr.sc. Snježana Veselica Majhut, izvanredni profesor, radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na prevoditeljskom s… Više ›

Tijekom webinara razgovarat će se o izazovima na koje prevoditelji nailaze u prevođenju ugovora s engleskoga na hrvatski i s hrvatskoga na engleski od makrostrukturne razine do određenih mikrostrukturnih svojstava takvih tekstova. Na konkretnim primjerima ugovora o podizanju hipotekarnog kredita (prijevod s engleskog na hrvatski) i ugovora o pozajmici (prijevod s hrvatskoga na engleski) razmatrat će se prikladnost pojedinih rješenja.

Dr.sc. Snježana Veselica Majhut, izvanredni profesor, radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na prevoditeljskom smjeru diplomskog studija. U kolegijima koje predaje bavi se problemima prevođenja pravnih tekstova s engleskoga i na engleski.

Prijave do 3. 5. (srijeda), 12h na: https://www.dstip.hr/edukacije/seminari
Poveznica za prijavu: https://www.dstip.hr/edukacije/seminari
Cijena > članovi - 19,91 EUR, nečlanovi: 39,82 EUR
Uplate do 3. 5. (srijeda) 17h:
DSTiP, Bijenička cesta 144, 10 000 Zagreb, IBAN: HR4524840081104229303, svrha: webinar Veselica Majhut

19/04/23

Internetski resursi za prevoditelje s hrvatsko-francuskom jezičnom kombinacijom - doc.dr.sc. Ivanka Rajh

Google Meet, 18-19:30

Postojeći rječnički resursi za francusko-hrvatski jezični par ne zadovoljavaju potrebe suvremenih prevoditelja koji, da bi uspješno obavili svoje prevoditeljske zadatke, moraju imati napredne vještine snalaženja na internetu i korištenja digitalnih alata. Nakon što ćemo u prvom dijelu webinara dati kratki pregled internetskih jezičnih resursa na francuskom jeziku, u drugom dijelu ćemo pokazati na koji način nam alati za računalnu obradu korpusa mogu biti korisni pri prevođenju, osobito stručnih, tekstova. Korpusi su velike zbirke tekstova, a alati kao što je Sketch Engine omogućavaju nam da na… Više ›

Postojeći rječnički resursi za francusko-hrvatski jezični par ne zadovoljavaju potrebe suvremenih prevoditelja koji, da bi uspješno obavili svoje prevoditeljske zadatke, moraju imati napredne vještine snalaženja na internetu i korištenja digitalnih alata. Nakon što ćemo u prvom dijelu webinara dati kratki pregled internetskih jezičnih resursa na francuskom jeziku, u drugom dijelu ćemo pokazati na koji način nam alati za računalnu obradu korpusa mogu biti korisni pri prevođenju, osobito stručnih, tekstova. Korpusi su velike zbirke tekstova, a alati kao što je Sketch Engine omogućavaju nam da na jednostavan način izlučujemo kolokacijske sklopove iz autentičnih tekstova određenog stručnog područja kako bi ih zatim upotrijebili u vlastitom prijevodu s ciljem ostvarenja idiomatičnosti i prirodnosti izraza.
Doc.dr.sc. Ivanka Rajh lektorica je na studiju francuskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje kolegije posvećene prevođenju. Prethodno je radila na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao predavač kolegija iz područja poslovne komunikacije i poslovnog engleskog jezika. U svom istraživačkom radu bavi se terminologijom, metodikom jezika struke i tržištem prevođenja. Od 2005. godine je akreditirani konferencijski prevoditelj za institucije Europske unije. Također je aktivni član Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja, čije interese zastupa i u drugim strukovnim i tržišnim forumima.

Prijave i uplate do 17. travnja 2023., 17h
Kotizacija: za članove DSTiP-a: 19,91 EUR / za nečlanove: 39,82 EUR
Poveznica za prijavu: https://www.dstip.hr/edukacije/seminari
Podaci za uplatu:
DSTiP, Bijenička 144, Zagreb;
IBAN: HR4524840081104229303, svrha: seminar Rajh

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top