06/06/24

Normativni problemi u poslovnoj komunikaciji (na hrvatskom)

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

dr.sc. Lana Hudeček i dr.sc. Milica Mihaljević

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih naziva 4. oblikovanju i uporabi muških i/ili ženskih mocijskih parnjaka 5. problemi do kojih dolazi pri doslovnome prevođenju. Polaznicima će se također pokazati manje poznati mrežni izvori koji im mogu pomoći u njihovu prevoditeljskome radu. Seminar će biti praktičan, utemeljen na primjerima s kojima su se predavačice i polaznici seminara susretali u praksi.

O predavačicama:
Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i do odlasku u mirovinu bila je voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U tijeku je njezin izbor u znanstvenika emeritusa. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i Heidelbergu, a diplomirala je (engleski, opću lingvistiku i fonetiku) i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Školi za strane jezike, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, u Zavodu za lingvistička istraživanje HAZU i Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ima više od 100 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskome i engleskome jeziku (na adresi http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=120163 ima 185 unosa), tri samostalne znanstvene monografije i dvadesetak suautorskih knjiga, članica je uredništva međunarodnoga časopisa (Tермінологічний вісник) i domaćega časopisa (Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), dobitnica nekoliko državnih nagrada. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta, a od 2023. potpredsjednica je komisije. Suurednica je znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Dugogodišnja je članica Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika (godine 2019./2020. predsjednica). Predavala je na Hrvatskim studijima, Učiteljskome fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Filozofskome fakultetu.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i voditeljica Odjela za standardni jezik. Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (2017. – 2021. istraživački projekt HRZZ-a, 2021. – 2024. interni projekt Instituta za Hrvatski jezik, od 2024. financiran u sklopu programa NextGeneration EU) te suvoditeljica internoga institutskog projekta Religijski pravopis. Osnovna su područja njezina bavljenja hrvatski standardni jezik i jezična norma, leksikografija i terminologija te sintaksa hrvatskoga jezika. Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih radova, sudjelovala je i sudjelovala je na većemu broju domaćih i međunarodnih projekata. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Članica je uredništava domaćih i stranih časopisa, suurednica znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik te članica Povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskoga jezika. U popularizatorskim je aktivnostima surađivala i s gospodarstvom (Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska). Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Sveučilište Vern', pozvana predavanja na različitim sveučilištima, vođenje studentskih projekata, mentorstvo doktorskih radova) u sveučilišnoj nastavi. Dobitnica je šest nagrada za svoj znanstveni rad.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 30 EUR
nečlanovi > 60 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 42 EUR

Prijave i uplate do 4. 6., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar za hrvatski

U izlaganju će se analizirati neki jezični i pravopisni problemi koji se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Pozornost će se posvetiti ovim problemima: 1. odnosu velikoga i maloga početnog slova i pravopisnim znakovima u slučajevima koji nisu opisani u pravopisu, a često se susreću pri prevođenju: u dijagramima, grafikonima, pri uspravnome nabrajanju (kombinacije cijelih rečenica i dijelova rečenica), u tablicama, tabličnome životopisu, legendama itd. 2. uporabi kratica i pokrata – njihovu prevođenju, preuzimanju, uklapanju u rečenicu itd. 3. preuzimanju ili prevođenju novotvorenica / novih naziva 4. oblikovanju i uporabi muških i/ili ženskih mocijskih parnjaka 5. problemi do kojih dolazi pri doslovnome prevođenju. Polaznicima će se također pokazati manje poznati mrežni izvori koji im mogu pomoći u njihovu prevoditeljskome radu. Seminar će biti praktičan, utemeljen na primjerima s kojima su se predavačice i polaznici seminara susretali u praksi.

O predavačicama:
Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i do odlasku u mirovinu bila je voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U tijeku je njezin izbor u znanstvenika emeritusa. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i Heidelbergu, a diplomirala je (engleski, opću lingvistiku i fonetiku) i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Školi za strane jezike, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, u Zavodu za lingvistička istraživanje HAZU i Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ima više od 100 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskome i engleskome jeziku (na adresi http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=120163 ima 185 unosa), tri samostalne znanstvene monografije i dvadesetak suautorskih knjiga, članica je uredništva međunarodnoga časopisa (Tермінологічний вісник) i domaćega časopisa (Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), dobitnica nekoliko državnih nagrada. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta, a od 2023. potpredsjednica je komisije. Suurednica je znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Dugogodišnja je članica Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika (godine 2019./2020. predsjednica). Predavala je na Hrvatskim studijima, Učiteljskome fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Filozofskome fakultetu.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i voditeljica Odjela za standardni jezik. Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (2017. – 2021. istraživački projekt HRZZ-a, 2021. – 2024. interni projekt Instituta za Hrvatski jezik, od 2024. financiran u sklopu programa NextGeneration EU) te suvoditeljica internoga institutskog projekta Religijski pravopis. Osnovna su područja njezina bavljenja hrvatski standardni jezik i jezična norma, leksikografija i terminologija te sintaksa hrvatskoga jezika. Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih radova, sudjelovala je i sudjelovala je na većemu broju domaćih i međunarodnih projekata. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. Članica je uredništava domaćih i stranih časopisa, suurednica znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik te članica Povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskoga jezika. U popularizatorskim je aktivnostima surađivala i s gospodarstvom (Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska). Aktivno je sudjelovala ili sudjeluje (Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Sveučilište Vern', pozvana predavanja na različitim sveučilištima, vođenje studentskih projekata, mentorstvo doktorskih radova) u sveučilišnoj nastavi. Dobitnica je šest nagrada za svoj znanstveni rad.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 30 EUR
nečlanovi > 60 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 42 EUR

Prijave i uplate do 4. 6., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar za hrvatski

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top