26/10/24

Osnovni pojmovi stečajnog prava (na hrvatskom)

4 školska sata, uživo, lokacija u Zagrebu

Doc. dr. sc. Marko Bratković diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu i Max-Planck-Institutu u Luxembourgu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.

Stečajno ili insolvencijsko pravo važno je za pravni i ekonomski razvoj svake države. Nažalost, u Hrvatskoj je stečajno pravo pomalo zapostavljena grana prava i tek manji broj studenata upisuje kolegij Insolvencijsko pravo u tijeku svog studija pa su i mnogim pravnicima koji počinju raditi u praksi neki osnovni pojmovi stečajnog prava nepoznati.
Cilj je ove radionice upoznati sudske tumače i prevoditelje s osnovnim konceptima i terminologijom stečajnog prava na temelju konkretnog slučaja iz prakse. Na taj će se način lako uočiti isprepletenost pojmova trgovačkog prava, prava društava, parničnog, građanskog i ovršnog prava te će se pojasniti pojmovi poput insolventnosti, nelikvidnosti, stečajnih vjerovnika, razlučnih vjerovnika, upućivanje u parnicu i sl.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 60,00 EUR
ostali > 120,00 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 84 EUR

Prijave i uplate do 23. 10. do 17 h
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari/online-prijava

Podaci za uplatu:
IBAN: HR4524840081104229303
Svrha: seminar Bratković

Stečajno ili insolvencijsko pravo važno je za pravni i ekonomski razvoj svake države. Nažalost, u Hrvatskoj je stečajno pravo pomalo zapostavljena grana prava i tek manji broj studenata upisuje kolegij Insolvencijsko pravo u tijeku svog studija pa su i mnogim pravnicima koji počinju raditi u praksi neki osnovni pojmovi stečajnog prava nepoznati.
Cilj je ove radionice upoznati sudske tumače i prevoditelje s osnovnim konceptima i terminologijom stečajnog prava na temelju konkretnog slučaja iz prakse. Na taj će se način lako uočiti isprepletenost pojmova trgovačkog prava, prava društava, parničnog, građanskog i ovršnog prava te će se pojasniti pojmovi poput insolventnosti, nelikvidnosti, stečajnih vjerovnika, razlučnih vjerovnika, upućivanje u parnicu i sl.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 60,00 EUR
ostali > 120,00 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 84 EUR

Prijave i uplate do 23. 10. do 17 h
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari/online-prijava

Podaci za uplatu:
IBAN: HR4524840081104229303
Svrha: seminar Bratković

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top