Članarina

Uobičajeni je rok za uplatu godišnje članarine u iznosu od 300,00 HRK (39,82 EUR, prema fiksnom tečaju konverzije > 1 EUR = 7,53450 HRK) zadnji dan veljače.

Navedeni iznos molimo uplatiti u korist žiro-računa DSTiP-a u banci Raiffeisen Bank Austria d.d.: IBAN HR4524840081104229303

Prilikom uplate rubrike je potrebno popuniti kako slijedi:

"Platitelj": navesti IME I PREZIME

"Poziv na broj platitelja": navesti svoj OIB

"Svrha uplate": navesti članarina 2022.

Napominjemo da se za izvršene uplate članarine računi ne ispostavljaju automatski. Ako je potrebno da Vam DSTiP izda račun za uplaćenu članarinu, molimo da ga zatražite mejlom po izvršenoj uplati.

Zahvaljujemo na redovitim i pravovremenim uplatama!

 

 

©2022. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top