Program obuke

Sukladno odredbi 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 132/05) Društvo sudskih tumača i prevoditelja dostavilo je Ministarstvu pravosuđa Program obuke kandidata za stalnog sudskog tumača.

Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost na navedeni Program  i odobrilo Društvu sudskih tumača i prevoditelja obavljanje obuke kandidata za stalnog sudskog tumača (KLASA: 710-05/06-01/9 URBROJ: 514-06-02/1-06-3 od 5. rujna 2006.)

Od tada do danas, stručnu obuku u Društvu sudskih tumača i prevoditelja pohađalo je i uspješno završilo više od 500 kandidata, danas sudskih tumača.

Iz Programa obuke kandidata za stalnog sudskog tumača:

Program obuke pri DSTiP obuhvaća:

 •   Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 •   Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 •   Poštivanje pravnih propisa
 •   Komunikaciju sa strankama
 •   Uvezivanje prevedenih isprava

Na kraju prvog dana obuke održava se praktični rad / vježba - izrada kratkog prijevoda, uvezivanje i ovjera.

Na kraju drugog dana obuke održava se simulacija usmenog (konsekutivnog) prevođenja / vježba prema tekstu iz materijala dobivenog na prvom danu obuke.

Kandidati dobivaju radne materijale na hrvatskom i ciljnom jeziku:

1. Matični listovi:

 • Rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju

2. Javnobilježničke isprave

 • Izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • Društveni ugovor o osnivanju društva
 • Solemnizacija
 • Ugovori o kreditu
 • Založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita

3. Pismena:

 • Tužba, žalba, presuda, rješenje
 • Zamolnica i sl.

4. Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata

Informacije o tijeku obuke

Trajanje obuke:                                    

16 školskih sati (2 x 8 školskih sati) tijekom jednog vikenda (subota i nedjelja)

Vrijeme održavanja obuke:                   

od 9:00 do 16:00 h, s pauzama

Mjesto održavanja obuke:

Zagreb, lokacija ovisno o broju polaznika

Cijena obuke:

448,60 EUR (3.380,00 HRK, prema fiksnom tečaju konverzije > 1 EUR = 7,53450 HRK) (bez obzira na broj jezika za koje se imenujete), PDV se ne plaća, moguće je plaćanje u dvije rate.

Grupe za pojedine cikluse popunjavaju se redoslijedom zaprimljenih uplata, do najviše 15 kandidata. Prijava se smatra konačnom po primitku uplate (1. rate ili cjelokupnog iznosa).

Podaci za uplatu:

Primatelj:                           DSTiP, Bijenička cesta 144, Zagreb 

Račun (kod RBA):             IBAN: HR4524840081104229303

Svrha:                                obuka

Poziv na broj platitelja: upisati Vaš OIB

Za sve daljnje informacije vezane za održavanje obuke, molimo obratite nam se mailom na: info@dstip.hr 

©2023. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top