Prijava za pohađanje stručne obuke za kandidate za stalne sudske tumače

(čl. 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima NN 88/08)

Popuniti ako imate uputnicu

Kontakt telefon
Termin za koji se prijavljujete

(Prijava se smatra konačnom tek po izvršenoj uplati)

Način plaćanja kotizacije
(najkasnije 5 dana prije početka ciklusa obuke)
©2022. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top