23/11/23

Izjava o umjetnoj inteligenciji

Europsko vijeće udruženja književnih prevoditelja (CEATL) objavilo je Izjavu o umjetnoj inteligenciji.

Europsko vijeće udruženja književnih prevoditelja (CEATL) objavilo je Izjavu o umjetnoj inteligenciji.

11/09/20

HOK - Porezna uprava- status stalnih sudskih tumača kao obrtnika

Na mrežnim stranicama HOK-a objavljeno je pojašnjenje Porezne uprave kojim je napokon riješena nedoumica o obavljanju djelatnosti stalnog sudskog tumača u obrtu. Vidi poveznicu:

Na mrežnim stranicama HOK-a objavljeno je pojašnjenje Porezne uprave kojim je napokon riješena nedoumica o obavljanju djelatnosti stalnog sudskog tumača u obrtu. Vidi poveznicu:

28/04/20

Poslovanje stalnih sudskih tumača - rad sa strankama - Stav Stožera CZ

S obzirom na ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa, mnoge od nas muči pitanje smijemo li i na koji način obavljati naše poslovanje u bliskom fizičkom kontaktu sa strankama. Na naš upit Stožer civilne zaštite nam je dao sljedeći odgovor: Moguć je rad sa strankama, ali uz pridržavanje preporuka o dezinficiranju ruku i nošenju maski (kako za sudskog tumača, tako i za stranke). Dakle, osim što sami moramo poštovati sve preporuke o dezinfekciji i nositi masku u kontaktu sa strankama, u svom prostoru u kojem obavljamo djelatnost kao sudski tumač, tj. gdje primamo stranke, potrebno je za stranke… Više ›

S obzirom na ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa, mnoge od nas muči pitanje smijemo li i na koji način obavljati naše poslovanje u bliskom fizičkom kontaktu sa strankama. Na naš upit Stožer civilne zaštite nam je dao sljedeći odgovor:
Moguć je rad sa strankama, ali uz pridržavanje preporuka o dezinficiranju ruku i nošenju maski (kako za sudskog tumača, tako i za stranke).
Dakle, osim što sami moramo poštovati sve preporuke o dezinfekciji i nositi masku u kontaktu sa strankama, u svom prostoru u kojem obavljamo djelatnost kao sudski tumač, tj. gdje primamo stranke, potrebno je za stranke osigurati dezinficijens za ruke. U slučaju da stranka dođe bez maske, potrebno je imati i jednokratne maske za lice, jer se jedino tako može osigurati postupanje sukladno uputama Stožera civilne zaštite.

17/02/20

AZOP - Mišljenje o obradi osobnih podataka klijenata stalnih sudskih tumača

Zahvaljujemo Agenciji za zaštitu osobnih podataka što nam je kao nadzorno tijelo za područje zaštite podataka dostavilo svoje mišljenje na upit koji smo im poslali u vezi sa zaštitom podataka pri obavljanju djelatnosti sudskog tumača. Ovdje možete pročitati mišljenje AZOP-a, a za sve pojedinosti o zaštiti podataka u obavljanju djelatnosti prevoditelja i sudskih tumača možete proučiti Smjernice ZZP-a ili se obratiti Društvu sudskih tumača i prevoditelja

Zahvaljujemo Agenciji za zaštitu osobnih podataka što nam je kao nadzorno tijelo za područje zaštite podataka dostavilo svoje mišljenje na upit koji smo im poslali u vezi sa zaštitom podataka pri obavljanju djelatnosti sudskog tumača.
Ovdje možete pročitati mišljenje AZOP-a, a za sve pojedinosti o zaštiti podataka u obavljanju djelatnosti prevoditelja i sudskih tumača možete proučiti Smjernice ZZP-a ili se obratiti Društvu sudskih tumača i prevoditelja

25/10/18

Obnova imenovanja - VAŽNO

Prema naputku Ministarstva pravosuđa iz srpnja 2018. godine, ako propustite na vrijeme podnijeti zahtjev za obnovu imenovanja, obvezni ste cijeli postupak imenovanja odraditi ispočetka (uključujući obuku, polaganje pravnog ispita itd.). Stoga strogo vodite računa o propisanom roku za predaju zahtjeva za obnovu imenovanja - najkasnije 30 dana prije isteka mandata!

Prema naputku Ministarstva pravosuđa iz srpnja 2018. godine, ako propustite na vrijeme podnijeti zahtjev za obnovu imenovanja, obvezni ste cijeli postupak imenovanja odraditi ispočetka (uključujući obuku, polaganje pravnog ispita itd.).
Stoga strogo vodite računa o propisanom roku za predaju zahtjeva za obnovu imenovanja - najkasnije 30 dana prije isteka mandata!

06/07/18

OUZP (Opća uredba o zaštiti podataka) za prevoditelje – praktične smjernice za primjenu OUZP-a

Stalni sudski tumači imaju pristup različitim osobnim podacima svojih klijenata i obvezni su se prema njima odnositi sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. U našem Društvu je održano savjetovanje na tu temu 18.05.2018., a detaljnije informacije možete potražiti i na stranicama AZOP-a (Agencije za zaštitu osobnih podataka):

Stalni sudski tumači imaju pristup različitim osobnim podacima svojih klijenata i obvezni su se prema njima odnositi sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. U našem Društvu je održano savjetovanje na tu temu 18.05.2018., a detaljnije informacije možete potražiti i na stranicama AZOP-a (Agencije za zaštitu osobnih podataka):

16/06/18

Uspostavljanje komore stalnih sudskih tumača

e-savjetovanje o izmjenama Zakona o sudovima

Na radnom sastanku u MP održanom dana 8. svibnja 2018. pokrenuta je tema osnivanja komore sudskih tumača/vještaka/procjenitelja. DSTiP se uključio u e-savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, gdje bi to pitanje najprije trebalo regulirati, sa sljedećim prijedlogom dopune navedenog zakona: Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja je da se u članku 124. Zakona o sudovima doda stavak (7) kako slijedi: "(7) Stalni sudski tumači na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu: Komora). Sj… Više ›

Na radnom sastanku u MP održanom dana 8. svibnja 2018. pokrenuta je tema osnivanja komore sudskih tumača/vještaka/procjenitelja. DSTiP se uključio u e-savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, gdje bi to pitanje najprije trebalo regulirati, sa sljedećim prijedlogom dopune navedenog zakona:
Prijedlog Društva sudskih tumača i prevoditelja je da se u članku 124. Zakona o sudovima doda stavak (7) kako slijedi: "(7) Stalni sudski tumači na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru stalnih sudskih tumača (dalje u tekstu: Komora). Sjedište Komore je u Zagrebu. Komora se brine o čuvanju ugleda i časti stalnih sudskih tumača te štiti njihova prava i interese, a odlučuje i o njihovim pravima i obvezama te odgovornostima sukladno odredbama ovoga Zakona."
DSTiP je pozvao i ostale srodne udruge da se uključe u ovo e-savjetovanje.

Nažalost, dana 15.06.2018. dobili smo obavijest o tome da je prijedlog odbijen uz sljedeće obrazloženje:
"Navedeni članak nije predmet predloženih izmjena Zakona o sudovima"

08/05/18

Ministarstvo pravosuđa RH

Radni sastanak održan 8. svibnja 2018.

Na poziv Ministarstva pravosuđa RH, DSTiP je sudjelovao na radnom sastanku održanom dana 8. svibnja 2018. u Zagrebu. Sastanak je sazvan zbog uvođenja nove prakse u komunikaciji stalnih sudskih tumača, vještaka i procjenitelja sa sudovima u RH. Naime, od 1. siječnja 2019. godine uvodi se komunikacija elektroničkim putem, za što će biti potrebno izvršiti promjenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima koji za sada predviđa ispostavljanje ovjerenih prijevoda isključivo u papirnatom obliku. Promjene bi trebale značiti konačno uvođenje elektroničkog potpisa za stalne sudske tumače. Budući da smo zah… Više ›

Na poziv Ministarstva pravosuđa RH, DSTiP je sudjelovao na radnom sastanku održanom dana 8. svibnja 2018. u Zagrebu. Sastanak je sazvan zbog uvođenja nove prakse u komunikaciji stalnih sudskih tumača, vještaka i procjenitelja sa sudovima u RH. Naime, od 1. siječnja 2019. godine uvodi se komunikacija elektroničkim putem, za što će biti potrebno izvršiti promjenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima koji za sada predviđa ispostavljanje ovjerenih prijevoda isključivo u papirnatom obliku. Promjene bi trebale značiti konačno uvođenje elektroničkog potpisa za stalne sudske tumače.
Budući da smo zahtjev u tom smislu uputili Ministarstvu pravosuđa još 2014. godine, pozdravljamo inicijativu i veselimo se jednostavnijim procedurama!

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top