25/10/18

Obnova imenovanja - VAŽNO

Prema naputku Ministarstva pravosuđa iz srpnja 2018. godine, ako propustite na vrijeme podnijeti zahtjev za obnovu imenovanja, obvezni ste cijeli postupak imenovanja odraditi ispočetka (uključujući obuku, polaganje pravnog ispita itd.).
Stoga strogo vodite računa o propisanom roku za predaju zahtjeva za obnovu imenovanja - najkasnije 30 dana prije isteka mandata!

Prema naputku Ministarstva pravosuđa iz srpnja 2018. godine, ako propustite na vrijeme podnijeti zahtjev za obnovu imenovanja, obvezni ste cijeli postupak imenovanja odraditi ispočetka (uključujući obuku, polaganje pravnog ispita itd.).
Stoga strogo vodite računa o propisanom roku za predaju zahtjeva za obnovu imenovanja - najkasnije 30 dana prije isteka mandata!

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top