28/04/20

Poslovanje stalnih sudskih tumača - rad sa strankama - Stav Stožera CZ

S obzirom na ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa, mnoge od nas muči pitanje smijemo li i na koji način obavljati naše poslovanje u bliskom fizičkom kontaktu sa strankama. Na naš upit Stožer civilne zaštite nam je dao sljedeći odgovor:
Moguć je rad sa strankama, ali uz pridržavanje preporuka o dezinficiranju ruku i nošenju maski (kako za sudskog tumača, tako i za stranke).
Dakle, osim što sami moramo poštovati sve preporuke o dezinfekciji i nositi masku u kontaktu sa strankama, u svom prostoru u kojem obavljamo djelatnost kao sudski tumač, tj. gdje primamo stranke, potrebno je za stranke osigurati dezinficijens za ruke. U slučaju da stranka dođe bez maske, potrebno je imati i jednokratne maske za lice, jer se jedino tako može osigurati postupanje sukladno uputama Stožera civilne zaštite.

S obzirom na ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa, mnoge od nas muči pitanje smijemo li i na koji način obavljati naše poslovanje u bliskom fizičkom kontaktu sa strankama. Na naš upit Stožer civilne zaštite nam je dao sljedeći odgovor:
Moguć je rad sa strankama, ali uz pridržavanje preporuka o dezinficiranju ruku i nošenju maski (kako za sudskog tumača, tako i za stranke).
Dakle, osim što sami moramo poštovati sve preporuke o dezinfekciji i nositi masku u kontaktu sa strankama, u svom prostoru u kojem obavljamo djelatnost kao sudski tumač, tj. gdje primamo stranke, potrebno je za stranke osigurati dezinficijens za ruke. U slučaju da stranka dođe bez maske, potrebno je imati i jednokratne maske za lice, jer se jedino tako može osigurati postupanje sukladno uputama Stožera civilne zaštite.

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top