Učlanjenje

Drago nam je što ste zainteresirani za pristupanje našoj udruzi te se nadamo da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti daljnjem poboljšanju položaja prevoditelja općenito.
Naš Statut, Pravilnik o članstvu i Kodeks možete naći ovdje.

Molimo da popunite pristupnicu i uplatite upisninu i godišnju članarinu u korist žiro-računa kod Raiffeisen Bank Austria d.d., IBAN HR4524840081104229303

    upisnina                   = 200,00 HRK
    godišnja članarina  = 300,00 HRK

Uobičajeni rok za uplatu članarine za tekuću godinu je zadnji dan veljače.
Popunjenu pristupnicu, kratki životopis, potvrdu o izvršenoj uplati i kopiju aktualnog Rješenja o imenovanju molimo dostavite poštom na gore navedenu adresu (dostava poštom neophodna je radi originalnog otiska Vašeg pečata i potpisa). Time će biti pokrenut postupak Vašeg učlanjenja u DSTiP. O učlanjenju odlučuje Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici nakon primitka Vašeg zahtjeva.

Ako ste prevoditelj, ali ne i stalni sudski tumač, prethodno pristupate provjeri znanja pred Komisijom Društva (Pravilnik o članstvu).

Online pristupnica

© 2019. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mm & dd EULITA · Facebook Top