Titula: mr.sc. / dipl. anglist i germanist
Stalni sudski tumač za:
engleski, njemački
Županijski sud: Zagreb
Godina prvog imenovanja: 1994
Više ›

Titula: mr.sc. / profesor engleskog i njemačkog jezika
Stalni sudski tumač za:
engleski, njemački
Županijski sud: Zagreb
Godina prvog imenovanja: 1994
Više ›

Titula: magistra edukacije engleskog jezika i književnosti
Stalni sudski tumač za:
engleski
Županijski sud: Zagreb
Godina prvog imenovanja: 2004
Više ›

Titula: profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački i engleski
Županijski sud: Zagreb
Godina prvog imenovanja: 1999
Više ›

Titula: profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Županijski sud: Zagreb
Godina prvog imenovanja: 2002
Više ›

© 2019. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top