Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački, ruski
Županijski sud:Varaždin
Godina prvog imenovanja:2017
Više ›

Titula: sveučilična magistra edukacije engleskog jezika i književnosti
Stalni sudski tumač za:
engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2004
Više ›

Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2002
Više ›

Titula:mag.
Stalni sudski tumač za:
njemački, talijanski, engleski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:2007
Više ›

Titula:diplomirani ekonomist
Stalni sudski tumač za:
talijanski
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1996
Više ›

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top