Titula:mr.sc.
Stalni sudski tumač za:
engleski; njemački
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1994
Više ›

Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački
Županijski sud:Zagreb
Godina prvog imenovanja:1998
Više ›

Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:
njemački
Županijski sud:Varaždin
Godina prvog imenovanja:2017
Više ›

Titula:diplomirani ekonomist
Više ›

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top