22/04/24

Obuka - termin ispita pri Ministarstvu pravosuđa i uprave

Sljedeći ispit iz poznavanja pravnog sustava Republike Hrvatske pri Ministarstvu pravosuđa i uprave održat će se 22. svibnja 2024.

Sljedeći termin obuke novih kandidata u DSTiP-u planiran je za vikend 15. i 16. lipnja 2024.

Prijave se primaju do srijede 12. lipnja u 12 h.

Sve informacije na broj: 0981610437

<p>Sljedeći ispit iz poznavanja pravnog sustava Republike Hrvatske pri Ministarstvu pravosuđa i uprave održat će se 22. svibnja 2024.</p>

<p><span>Sljedeći termin obuke novih kandidata u DSTiP-u planiran je za vikend <strong>15. i 16. lipnja 2024.</strong></span></p>

<p><span>Prijave se primaju do srijede 12. lipnja u 12 h. </span></p>

<p><span>Sve informacije na broj: 0981610437</span></p>

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top