Potrebne su vam usluge sudskog tumača? Pretražite bazu na Sudačkoj mreži: Sudačka mreža - tumači

Želite postati član Društva sudskih tumača i prevoditelja? Detaljnije u rubrici Učlanjenje

Sudski ste tumač i imate problema s prevođenjem visokoškolskih kvalifikacija na engleski i njemački jezik? Pretražite naše glosare: Visokoškolske kvalifikacije

Zanima vas stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače? Detaljnije u rubrici Edukacije/ Obuka

Potrebna Vam je pomoć u pripremi pravnog dijela ispita u okviru postupka imenovanja za stalnog sudskog tumača? Kontaktirajte nas!

Zanima vas aktualna ponuda seminara/stručnog usavršavanja? Detaljnije u rubrici Edukacije/ Seminari

Što za stalne sudske tumače i prevoditelje znači primjena OUZP-a u praksi? OUZP

Imate pitanje za nas? Kontaktirajte nas!

© 2018. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mm & dd EULITA · Facebook Top