Predstavljanje djelatnosti stalnih sudskih tumača

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Već niz godina DSTiP studentima završnih godina prevoditeljskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održava predavanje kojemu je cilj upoznati studente i buduće kolege s načinom rada stalnih sudskih tumača i specifičnostima njihova poslovanja u uvjetima današnjeg kompetitivnog tržišta u prevoditeljskoj djelatnosti uopće. 

DSTiP je aktivno sudjelovao i u radu Povjerenstva za izradu standarda zanimanja prevoditelja oformljenom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Standard zanimanja rezultat je dogovora među svih relevantnih dionika na tržištu rada o minimalnom sadržaju nekog zanimanja te znanjima i vještinama uz pripadajuću samostalnost i odgovornost (kompetencijama). Postupak priznavanja Prijedloga standarda zanimanja prevoditelja još je u tijeku. 


Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Na poziv prof. dr. sc. Marije Omazić s Odsjeka anglistike FF-a u Osijeku Irena Gizdavčić Plohl prezentirala je djelatnost stalnog sudskog tumača (postupak imenovanja, područja djelovanja, način poslovanja). Sudjelovali smo na dva seminara: 24. svibnja 2016. i 17. travnja 2019. Nadamo se daljnjoj uspješnoj suradnji!

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - organizacija zajedničke konferencije u Opatiji

2015. godine DSTiP je u suradnji s EULITA-om, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te Jean Monnet Međusveučilišnim Centrom Izvrsnosti bio suorganizator međunarodne konferencije pod naslovom "Professionalization vs. Deprofessionalization: Building Standards for Legal Translators and Interpreters" održane u Opatiji od 19. do 21. ožujka 2015. (detaljnije)

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top