član
Ranko Gavrilović

Titula:diplomirani ekonomist

Diplomirao na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1973. godine. Nakon preko 25 godina rada u bankarstvu na deviznim poslovima i desetak godina rada na poslovima EU fondova, u mirovini od 2010. godine.

Od 1994. g. vlasnik i prokurist tvrtke MAX-FIN d.o.o. Zagreb, koja se pretežito bavi prevoditeljskim poslovima i poslovnim konzultacijama iz područja financija.

Preko 30 godina iskustva  na poslovima stručnog prevođenja s engleskog na hrvatski jezik i obratno iz područja financija, bankarstva, prava, građevinarstva, međunarodnih ugovora). Aktivan član raznih  stručnih radnih grupa pri DSTiP i u Zajednici za prevoditeljstvo HGK.

Preko 30 godina iskustva na poslovima sudskog vještaka za devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje, financije, bankarstvo i računovodstvo. (Prvi put imenovan sudskim vještakom 1984. godine). Od početka 2000. godine član Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja -  najveće strukovne organizacije vještaka u Hrvatskoj

Sudski tumač za engleski jezik od 1984. – 2006. godine.

Početkom 90-tih godina bio član Nadzornog odbora DSTiP-a, a u lipnju 2020. ponovno izabran  za člana Nadzornog odbora DSTiP-a.

Telefon: 091 201 5721

E mail: maxfin@vip.hr; ranko.gavrilovic0@xnet.hr

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top