11/01/22

Što (ni)smo naučili od hrvatskome od 2013.?

17:45 - 20 (tri školska sata) na platformi Google Meet

Predavač: dr. sc. Kristian Lewis
Kristian Lewis rođen je 1975. godine u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2001. godine. U znanstvenome radu usmjeren je na pitanja hrvatskoga standardnog jezika, osobito u području suvremene leksikografije, leksikologije, terminologije i normativistike. Opširnije na poveznici: http://ihjj.hr/istrazivac/kristian-lewis/67/

U ovome predavanju pozornost bismo usmjerili na probleme koje smo uočili od objave Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. te istaknuli najčešće pravopisne dvojbe i nedoumice o kojima nas pitaju korisnici institutskih mrežnih resursa. Kao noviju pojavu koja zadaje glavobolju govornicima hrvatskoga jezika izdvojili bismo pojavu koronavirusa i koronavirusne bolesti te naveli mnoga otvorena pravopisna pitanja koja je donijela (korona virus, korona-virus ili koronavirus; COVID-19, Covid-19, covid-19, kovid-19…). Uz to, ako potencijalni sudionici mrežnoga seminara imaju pitanja na koja bi željeli dobiti odgovor, ta se pitanja mogu prikupiti te tjedan dana prije održavanja seminara dostaviti predavaču kako bi na njih odgovorio.

Cijena za članove: 150 kn; cijena za nečlanove: 300 kn.
Prijave i uplate do 5. siječnja 2022.
Podaci za uplatu: https://www.dstip.hr/kontakt

U ovome predavanju pozornost bismo usmjerili na probleme koje smo uočili od objave Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. te istaknuli najčešće pravopisne dvojbe i nedoumice o kojima nas pitaju korisnici institutskih mrežnih resursa. Kao noviju pojavu koja zadaje glavobolju govornicima hrvatskoga jezika izdvojili bismo pojavu koronavirusa i koronavirusne bolesti te naveli mnoga otvorena pravopisna pitanja koja je donijela (korona virus, korona-virus ili koronavirus; COVID-19, Covid-19, covid-19, kovid-19…). Uz to, ako potencijalni sudionici mrežnoga seminara imaju pitanja na koja bi željeli dobiti odgovor, ta se pitanja mogu prikupiti te tjedan dana prije održavanja seminara dostaviti predavaču kako bi na njih odgovorio.

Cijena za članove: 150 kn; cijena za nečlanove: 300 kn.
Prijave i uplate do 5. siječnja 2022.
Podaci za uplatu: https://www.dstip.hr/kontakt

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top