30/09/16

Višejezični kontrastivni pristup pravnim prijevodima EU

17:00; Lokacija: WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12, Zagreb

Prof. dr. sc. Milica Gačić
sudski tumač za engleski i francuski jezik
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. Milica Gačić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena na visokoškolskim institucijama od 1972. godine. Izvodi ili je izvodila različite kolegije na diplomskim ili doktorskim studijima Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Sveučilištu u Zadru, na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, te na stručnom studiju Ekonomija poduzetništva Zrinski.
Autorica je brojnih radova: dva velika rječnika, više manjih aneksnih rječnika ili vokabulara (po nekoliko tisuća riječi), deset autorskih knjiga, 22 poglavlje u knjigama, 8 uredničkih knjiga, 10 udžbenika i 50 znanstvenih članka i drugih radova.
Kao glavni istraživač vodila je ili je bila suradnik na više projekta koje financiralo MZOS, Tempusovog projekta CD_JEP-40090-2005, te voditelj projekta Europsko pravno nazivlje Europske unije unutar okvirnog projekta Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja Hrvatske zaklade za znanost od 2010-2012. Boravila je na više stručnih usavršavanja (na jednogodišnjem na University of Texas, u Austinu, SAD – pravo i lingvistika), a boravila je i na Brown University, Providence te na više kraćih studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Kao predavač i konzultant držala je predavanja i radionice za potrebe EU-a i UN-a. Sudjelovala je na velikom broju međunarodnih konferencija i stručnih skupova i održala veći broj javnih predavanja izvan okvira Sveučilišta.
Aktivna je u stručnim udruženjima i jedna od osnivačica i aktivnih članova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.

Pravni dokumenti EU nastaju na različitim jezičnim i pravnim podlogama, a zatim se, prevedeni na službene jezike kao unikulturalni proizvodi jedinstvenog pravnog sustava (prava EU), primjenjuju u zemljama članicama, koje imaju vlastite nacionalne pravne sustave, kao nadnacionalno pravo. U njihovom nastajanju i prevođenju, zbog višestrukih jezičnih, kulturnih i pravnih utjecaja, dolaze do izražaja osobitosti koje je ponekad teško jezično ili pravno-jezično ekvivalentno izraziti kroz sve službene jezike.
Analizom službenih prijevoda akata i dokumenata objavljenih u Službenom listu Europske unije, te drugim primjerima prikazat će se mogući prevodilački problemi/nedoumice/greške na:
- sintaktičko-gramatičkoj razini
- leksičkoj/terminološkoj razini
- pitanja sinonimije
- pitanja polisemije
- ekvivalencije ili diskrepancije značenja u različitim jezičnim verzijama
- podudarnosti s ranijim ili obvezujućim međunarodnim dokumentima.
Cilj izlaganja nije ukazivanje na pogreške jer su one neizbježne, već osvješćivanje razina na kojima su moguće. Primjeri će biti prikazani na pet jezika (hrvatski, slovenski, engleski, francuski i njemački).

Pravni dokumenti EU nastaju na različitim jezičnim i pravnim podlogama, a zatim se, prevedeni na službene jezike kao unikulturalni proizvodi jedinstvenog pravnog sustava (prava EU), primjenjuju u zemljama članicama, koje imaju vlastite nacionalne pravne sustave, kao nadnacionalno pravo. U njihovom nastajanju i prevođenju, zbog višestrukih jezičnih, kulturnih i pravnih utjecaja, dolaze do izražaja osobitosti koje je ponekad teško jezično ili pravno-jezično ekvivalentno izraziti kroz sve službene jezike.
Analizom službenih prijevoda akata i dokumenata objavljenih u Službenom listu Europske unije, te drugim primjerima prikazat će se mogući prevodilački problemi/nedoumice/greške na:
- sintaktičko-gramatičkoj razini
- leksičkoj/terminološkoj razini
- pitanja sinonimije
- pitanja polisemije
- ekvivalencije ili diskrepancije značenja u različitim jezičnim verzijama
- podudarnosti s ranijim ili obvezujućim međunarodnim dokumentima.
Cilj izlaganja nije ukazivanje na pogreške jer su one neizbježne, već osvješćivanje razina na kojima su moguće. Primjeri će biti prikazani na pet jezika (hrvatski, slovenski, engleski, francuski i njemački).

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top