08/11/22

Usporedba njemačke i hrvatske terminologije mikroekonomije - za njemački jezik

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

Izv. prof. dr. sc. Fran Galetić

Radionica će krenuti od općih pojmova ekonomije, pri čemu će se objasniti razlika između mikroekonomije i makroekonomije te ključne riječi koje su iste odnosno različite u njemačkom i hrvatskom jeziku. Zatim će se prolaziti kroz različita područja mikroekonomije na najopćenitijoj razini, pri čemu je naglasak na nekoliko elemenata:
1. ključnim riječima i njihovom objašnjenju,
2. primjerima korištenja riječi u kontekstu i
3. prijevodu i prijevodnim istovrijednicama.
Na primjerima originalnih tekstova (odabranih dijelova) pokazat/vježbat će se prijevod i analizirati ključne riječi, kao i moguće pogreške kod korištenja krivih izraza.

Fran Galetić je izvanredni profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Među ostalim, izvodi dva obavezna kolegija - Osnove ekonomije i Mikroekonomiju - koji su zajednički svim studentima, a inicijator je i izvođač prvog kolegija na njemačkom jeziku - Mikroökonomie. U znanstvenom radu bavi se tržišnom koncentracijom, tržišnom moći, financijskim tržištima, primijenjenom mikroekonomijom i ekonometrijom.

Cijena za članove: 150 kn / 19,91 EUR
Cijena za nečlanove: 300 kn / 39,82 EUR
Prijave i uplate do 4. 11. 2022., 17h
Podaci za uplatu: DSTiP, Bijenička cesta 144 - 10 000 Zagreb
IBAN: HR4524840081104229303
Svrha: webinar Galetić

Radionica će krenuti od općih pojmova ekonomije, pri čemu će se objasniti razlika između mikroekonomije i makroekonomije te ključne riječi koje su iste odnosno različite u njemačkom i hrvatskom jeziku. Zatim će se prolaziti kroz različita područja mikroekonomije na najopćenitijoj razini, pri čemu je naglasak na nekoliko elemenata:
1. ključnim riječima i njihovom objašnjenju,
2. primjerima korištenja riječi u kontekstu i
3. prijevodu i prijevodnim istovrijednicama.
Na primjerima originalnih tekstova (odabranih dijelova) pokazat/vježbat će se prijevod i analizirati ključne riječi, kao i moguće pogreške kod korištenja krivih izraza.

Fran Galetić je izvanredni profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Među ostalim, izvodi dva obavezna kolegija - Osnove ekonomije i Mikroekonomiju - koji su zajednički svim studentima, a inicijator je i izvođač prvog kolegija na njemačkom jeziku - Mikroökonomie. U znanstvenom radu bavi se tržišnom koncentracijom, tržišnom moći, financijskim tržištima, primijenjenom mikroekonomijom i ekonometrijom.

Cijena za članove: 150 kn / 19,91 EUR
Cijena za nečlanove: 300 kn / 39,82 EUR
Prijave i uplate do 4. 11. 2022., 17h
Podaci za uplatu: DSTiP, Bijenička cesta 144 - 10 000 Zagreb
IBAN: HR4524840081104229303
Svrha: webinar Galetić

©2023. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top