15/05/21

Terminologija parničnog postupka - online seminar

9:30 – 12.30 putem platforme Google Meet

Miljen Matjašević, univ. spec. philol.
Miljen Matijašević viši je predavač engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 15 godina bavi se pravnim prevođenjem, a duži niz godina organizira i vodi programe stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

Izlaganje će sadržavati kratki prikaz sudova koje parnični postupak obuhvaća i opisan tijek parničnog postupka s glavnim relevantnim terminima. Kroz niz zadataka, bit će ponuđena terminološka rješenja uz obrazloženja i usporedbu s terminima engleskog i drugih sustava.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top