10/04/24

Terminologija javnobilježničke službe za sudske tumače

Google Meet, 17.30–19h (dva školska sata) - webinar

Ana Kalšan Mališ, mag.iur., javni bilježnik sa sjedištem ureda u Varaždinu. Članica je Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske javnobilježničke komore.

- Kratki pregled poslova koje obavlja javni bilježnik (sastavljanje i izdavanje ugovora – ugovor o darovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, bračni ugovori, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju), službeno ovjeravanje privatnih isprava (ovjera potpisa i solemnizacija), postupci vezani za trgovačka društva i sudski registar, ostavinski postupci, ovršni, uređenje međa, razvrgnuća suvlasništva, proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti – s naglaskom na ulogu, važnost i odgovornost prijevoda sudskih tumača u javnobilježničkoj službi;
- terminologija i postupci kod kojih se najčešće koriste sudski tumači: kod ugovora (terminologija – ugovori doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – razlike, otpravci akata), solemnizacije – ugovor o kreditu, zadužnice, izjave o zapljeni po pristanku dužnika… Što znači solemnizirati? Tekst solemnizacije – razlika kod ovršne isprave, kod ostavinski postupaka – nasljedničke izjave i sl.;
- ovjera potpisa i ovjera preslike;
- terminologija (potreban oprez kod prijevoda), izgled štambilja.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 20 EUR
nečlanovi > 40 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 28 EUR

Prijave i uplate do 8. 4., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari.

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar JB

- Kratki pregled poslova koje obavlja javni bilježnik (sastavljanje i izdavanje ugovora – ugovor o darovanju, kupoprodaji, zakupu, najmu, bračni ugovori, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju), službeno ovjeravanje privatnih isprava (ovjera potpisa i solemnizacija), postupci vezani za trgovačka društva i sudski registar, ostavinski postupci, ovršni, uređenje međa, razvrgnuća suvlasništva, proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti – s naglaskom na ulogu, važnost i odgovornost prijevoda sudskih tumača u javnobilježničkoj službi;
- terminologija i postupci kod kojih se najčešće koriste sudski tumači: kod ugovora (terminologija – ugovori doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – razlike, otpravci akata), solemnizacije – ugovor o kreditu, zadužnice, izjave o zapljeni po pristanku dužnika… Što znači solemnizirati? Tekst solemnizacije – razlika kod ovršne isprave, kod ostavinski postupaka – nasljedničke izjave i sl.;
- ovjera potpisa i ovjera preslike;
- terminologija (potreban oprez kod prijevoda), izgled štambilja.

Kotizacija:
članovi DSTiP-a > 20 EUR
nečlanovi > 40 EUR
studenti i umirovljenici nečlanovi > 28 EUR

Prijave i uplate do 8. 4., 16h:
https://www.dstip.hr/edukacije/seminari.

Podaci za uplatu:
https://www.dstip.hr/kontakt
Svrha: webinar JB

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top