12/06/21

SkandinaAVigacija: Vodič za prevođenje sa skandinavskih jezika i titlanje

9:30 – 11:45 na platformi Google Meet

Mišo Grundler, sudski tumač za švedski i engleski; književni, kazališni i audiovizualni prevoditelj sa švedskog, danskog, norveškog i engleskog jezika; asistent na Katedri za skandinavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu – ukratko, Katica za sve.

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju.
Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekstove, ugovore i rješenja na švedski i obratno? U Švedskoj državnoj upravi i ostalim institucijama provodi se politika nazvana klarspråk, tj. „jednostavan jezik“. S ciljem da svi građani razumiju rješenja i ostale akte koji ih se izravno tiču bez traženja pravne pomoći i dodatnog tumačenja, u Švedskoj se teži sustavnom pojednostavljivanju administrativnog jezika. Slučaj je to gotovo dijametralno suprotan hrvatskoj praksi, gdje se često ni iskusni ne snalaze lako u zamršenoj šumi žargona i stručne terminologije, turobnijoj od najmračnijeg skandinavskog noira.
Drugi dio predavanja nije isključivo vezan samo uz skandinavske jezike – tema je audiovizualno prevođenje općenito. Kakve su specifičnosti AV-prevođenja? Što u AV-prevođenju znači prilagodba? Što je titlanje, a što sinkronizacija? Kakve veze imaju kazalište ili prilagodba televizijskog programa osobama oštećena vida i sluha? Kakve sve kompetencije trebaju imati dobri AV-prevoditelji? Kako ista osoba može doskočiti izazovima prevođenja različitih žanrovskih sadržaja – humorističnih serija, dovitljivih replika, mjuzikla, dječjih emisija, zakučastih krimića ili specifičnog žargona dokumentarnih filmova? Saznajte s čime se sve AV-prevoditelji susreću u svakodnevici obilježenoj kratkim rokovima, brzim i učinkovitim radom te traženjem rješenja za univerzalna pitanja čiji odgovor nikada nije – 42.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

Predavanje u trajanju od ukupno tri školska sata koncipirano je u dva dijela sa stankom između dviju cjelina i vremenom za postavljanje pitanja i diskusiju.
Tema prvog dijela predavanja jest prevođenje sa švedskog, danskog i norveškog jezika u praksi. Obradit će se teme specifičnosti posla sudskog tumača u prevođenju sa švedskoga – primjerice, činjenica da većinu osobnih dokumenata, isprava i potvrda u Švedskoj izdaje Porezna uprava kao nadređeno tijelo državne uprave, koje pokriva mnoga područja od matične evidencije do registra poslodavaca i zaposlenika. A kako prevesti hrvatske pravne tekstove, ugovore i rješenja na švedski i obratno? U Švedskoj državnoj upravi i ostalim institucijama provodi se politika nazvana klarspråk, tj. „jednostavan jezik“. S ciljem da svi građani razumiju rješenja i ostale akte koji ih se izravno tiču bez traženja pravne pomoći i dodatnog tumačenja, u Švedskoj se teži sustavnom pojednostavljivanju administrativnog jezika. Slučaj je to gotovo dijametralno suprotan hrvatskoj praksi, gdje se često ni iskusni ne snalaze lako u zamršenoj šumi žargona i stručne terminologije, turobnijoj od najmračnijeg skandinavskog noira.
Drugi dio predavanja nije isključivo vezan samo uz skandinavske jezike – tema je audiovizualno prevođenje općenito. Kakve su specifičnosti AV-prevođenja? Što u AV-prevođenju znači prilagodba? Što je titlanje, a što sinkronizacija? Kakve veze imaju kazalište ili prilagodba televizijskog programa osobama oštećena vida i sluha? Kakve sve kompetencije trebaju imati dobri AV-prevoditelji? Kako ista osoba može doskočiti izazovima prevođenja različitih žanrovskih sadržaja – humorističnih serija, dovitljivih replika, mjuzikla, dječjih emisija, zakučastih krimića ili specifičnog žargona dokumentarnih filmova? Saznajte s čime se sve AV-prevoditelji susreću u svakodnevici obilježenoj kratkim rokovima, brzim i učinkovitim radom te traženjem rješenja za univerzalna pitanja čiji odgovor nikada nije – 42.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top