24/04/21

„Proofreading webinar: down to details“

od 10:00 do 11:30 h putem platforme Google Meet

Frances Provine
Frances Provine diplomirala je novinarstvo i političke znanosti na Sveučilištu Wisconsin u Madisonu. Nakon što je radila kao novinar, predavačica engleskog jezika i pomoćnica odvjetnika u raznim zemljama, otkrila je ljubav prema prevođenju prije devet godina i otada radi u jezičnoj industriji. Trenutačno vodi tim za engleski jezik u Supertextu, agenciji za prevođenje i copywriting, specijaliziranoj za kreativne tekstove i certificiranoj prema normi ISO.

Lektorima (i klijentima) važne su sitnice. Frances Provine, voditeljica tima za engleski jezik u agenciji Supertext, održat će webinar u kojem će biti riječ o tome što je to lektura, zašto je zahtjevna i kako je ispravno obaviti. Iznijet će konkretne primjere i objasniti razliku među raznim vrstama uređivanja teksta te spomenuti odgovarajuće softvere i najbolju praksu. Webinar će se održati na engleskom jeziku, ali su informacije relevantne za sve jezike.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

Lektorima (i klijentima) važne su sitnice. Frances Provine, voditeljica tima za engleski jezik u agenciji Supertext, održat će webinar u kojem će biti riječ o tome što je to lektura, zašto je zahtjevna i kako je ispravno obaviti. Iznijet će konkretne primjere i objasniti razliku među raznim vrstama uređivanja teksta te spomenuti odgovarajuće softvere i najbolju praksu. Webinar će se održati na engleskom jeziku, ali su informacije relevantne za sve jezike.
Cijena: 150,00 kn za članove DSTiP-a; 300,00 kn za nečlanove

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top