06/04/22

Primjeri iz prakse tumača u Francuskoj (za FRANCUSKI)

17:30-19:45 (3 školska sata) na platformi Google Meet

Maja Cioni i Tanja Gerovac Vercoustre

Maja Cioni i Tanja Gerovac Vercoustre prevoditeljice su s dugogodišnjim iskustvom u tumačenju za čitav spektar francuskih institucija, od policije do sudova i ureda javne uprave. U predavanju će nam predstaviti teoriju i praksu sudskog tumačenja u Francuskoj. Počevši od povijesti sudskog tumačenja u Francuskoj, preko Francuskog udruženja prevoditelja i njihovog Etičkog kodeksa, sve do baza podataka o tumačima i kratkog prikaza francuskog pravosudnog sustava. Neka od pitanja kojima će se baviti nadalje su: kako postati sudski tumač u Francuskoj, koji su najčešći jezici na kojima se radi, kako pronaći odgovarajućeg tumača, može li se od toga živjeti i koliko zarađuju sudski tumači u Francuskoj. U predavanju će izložiti i nekoliko zanimljivih primjera sudskog tumačenja u praksi.

**********POVRATNE INFORMACIJE**********
- "Vrlo korisna razmjena iskustva, odlični predavači i primjeri iz prakse!"

Maja Cioni i Tanja Gerovac Vercoustre prevoditeljice su s dugogodišnjim iskustvom u tumačenju za čitav spektar francuskih institucija, od policije do sudova i ureda javne uprave. U predavanju će nam predstaviti teoriju i praksu sudskog tumačenja u Francuskoj. Počevši od povijesti sudskog tumačenja u Francuskoj, preko Francuskog udruženja prevoditelja i njihovog Etičkog kodeksa, sve do baza podataka o tumačima i kratkog prikaza francuskog pravosudnog sustava. Neka od pitanja kojima će se baviti nadalje su: kako postati sudski tumač u Francuskoj, koji su najčešći jezici na kojima se radi, kako pronaći odgovarajućeg tumača, može li se od toga živjeti i koliko zarađuju sudski tumači u Francuskoj. U predavanju će izložiti i nekoliko zanimljivih primjera sudskog tumačenja u praksi.

**********POVRATNE INFORMACIJE**********
- "Vrlo korisna razmjena iskustva, odlični predavači i primjeri iz prakse!"

©2023. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top