16/05/15

Njemački seminar: Prevođenje unutar germanskoga pravnog kruga

9:00 - 13:00 (s pauzom); Lokacija: WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12, Zagreb

Predavači:
Dr. sci. Dragica Bukovčan - Visoka policijska škola, Zagreb
Marko Bratković, mag. iur. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dragica Bukovčan diplomirala je njemački jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. g. nakon poslijediplomskog studija lingvistike magistrirala s temom „Morfosintaktičke osobitosti jezika struke“, a 2006.g. i doktorirala (tema: Polileksički izrazi u jeziku struke). U sklopu studija jedan semestar studirala je na Westfälische Wilhelms-Universität u Münsteru. Tijekom studija i kasnije duže je boravila u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji gdje je sudjelovala na seminarima i programima stručnog usavršavanja. Dugi niz godina bavila se prevođenjem. Od 1985. godine sudski je tumač za njemački i engleski jezik. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika struke i objavila rezultate u knjizi „Od teorije do prakse u jeziku struke“. Izlaže na medunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica je niza radova iz područja jezika prava i srodnih disciplina. Posebno se bavi stručnojezičnom frazeologijom, te komparativnim terminološkim radom (hrvatski -njemački - engleski). Članica je više znanstvenih i strukovnih udruga. Vanjski je suradnik na Tempus projektu “Foreign Languages in the Field of Law” u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Marko Bratković od 2012. godine radi kao asistent na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu 2011. stekao akademski naziv magistra prava. Godinu dana ranije diplomirao je kroatistiku i latinski jezik te rimsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se zaposlio kao srednjoškolski nastavnik latinskog jezika u čakovečkoj gimnaziji. Trenutno pohađa Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na fakultetu na kojem radi. Njegov je znanstveni interes orijentiran na područje građanskoga procesnoga prava, osobito parničnoga, ovršnoga i arbitražnoga prava. Komparativno izučavanje tih područja nastoji povezati sa svojom humanističko-lingvističkom naobrazbom.

Ovaj na jezičnoj i pravnoj stvarnosti koncipiran seminar svojevrsni je novum i pravi izazov i za predavače i za polaznike jer će se na jednom mjestu naći nekoliko profesija na istom zadatku – integralnom rješavanju problematike prevođenja pravnih tekstova unutar za nas posebno važnog germanskog pravnog kruga.
Specifičnosti pravničkoga leksika i poteškoće u prijenosu pravne informacije iz jednog jezičnog i pravnog sustava u drugi prevoditeljima su dobro poznate. Također nije nepoznato da su pravne kulture zemalja njemačkoga govornog područja posredovane austrijskim, švicarskim i njemačkim zakonskim tekstovima na različite načine i u različito vrijeme utjecale na razvoj hrvatske pravne kulture i terminologije. Seminar će pokazati kako razrješavanju pravnih i jezičnih nedoumica s ciljem pronalaženja odgovarajućih ekvivalenata i ispravnog razumijevanja pravnog teksta i preciznog prijenosa pravne informacije, temeljene na posebnostima pravih kultura prilazi jedan pravnik koji je i jezikoznanac i jezikoslovac, a kako jezikoslovac koji je i prevoditelj.
Seminar je zamišljen kao interaktivna suradnja polaznika i voditelja seminara u pronalaženju rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću prevoditelji koji prevode s njemačkoga jezika na hrvatski ili s hrvatskoga na njemački. Iako će biti riječi i o drugim područjima prava, osobita će pozornost biti posvećena području građanskoga i građanskoga procesnog (parničnog, ovršnog, stečajnog) prava jer upravo u tom području pravnici iz Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja najviše i surađuju.
Kako bi seminar za polaznike bio što korisniji, polaznici seminara su slobodni unaprijed poslati na e-adrese voditelja svoje jezične materijale i nedoumice.

Ovaj na jezičnoj i pravnoj stvarnosti koncipiran seminar svojevrsni je novum i pravi izazov i za predavače i za polaznike jer će se na jednom mjestu naći nekoliko profesija na istom zadatku – integralnom rješavanju problematike prevođenja pravnih tekstova unutar za nas posebno važnog germanskog pravnog kruga.
Specifičnosti pravničkoga leksika i poteškoće u prijenosu pravne informacije iz jednog jezičnog i pravnog sustava u drugi prevoditeljima su dobro poznate. Također nije nepoznato da su pravne kulture zemalja njemačkoga govornog područja posredovane austrijskim, švicarskim i njemačkim zakonskim tekstovima na različite načine i u različito vrijeme utjecale na razvoj hrvatske pravne kulture i terminologije. Seminar će pokazati kako razrješavanju pravnih i jezičnih nedoumica s ciljem pronalaženja odgovarajućih ekvivalenata i ispravnog razumijevanja pravnog teksta i preciznog prijenosa pravne informacije, temeljene na posebnostima pravih kultura prilazi jedan pravnik koji je i jezikoznanac i jezikoslovac, a kako jezikoslovac koji je i prevoditelj.
Seminar je zamišljen kao interaktivna suradnja polaznika i voditelja seminara u pronalaženju rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću prevoditelji koji prevode s njemačkoga jezika na hrvatski ili s hrvatskoga na njemački. Iako će biti riječi i o drugim područjima prava, osobita će pozornost biti posvećena području građanskoga i građanskoga procesnog (parničnog, ovršnog, stečajnog) prava jer upravo u tom području pravnici iz Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja najviše i surađuju.
Kako bi seminar za polaznike bio što korisniji, polaznici seminara su slobodni unaprijed poslati na e-adrese voditelja svoje jezične materijale i nedoumice.

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top