10/06/17

Engleski seminar: Građansko procesno pravo

9:00 - 13:00 h (s pauzom); Lokacija ovisi o broju prijavljenih polaznika: Zagreb, WISPRA škola za strane jezike, Kninski trg 12 ili EFFECTUS Visoka škola za financije i pravo, Kennedyjev trg 2

Predavač: prof. Miljen Matijašević, univ. spec. philol. - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Miljen Matijašević predavač je engleskog jezika na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dugogodišnje iskustvo nastave jezika pravne struke, više od 10 godina bavi se pravnim prevođenjem, a posljednjih nekoliko godina vodi program stručnog usavršavanja pravnih prevoditelja pri Pravnome fakultetu. Objavio je i nekoliko stručnih i znanstvenih radova te izlagao na domaćim i međunarodnim skupovima.

Program seminara:

U prvome dijelu seminar će sadržavati usporedni prikaz sustava građanskih sudova u Engleskoj i u Hrvatskoj. U prikazu će biti riječi o nadležnosti sudova, njihovoj hijerarhiji, vrsti predmeta koje rješavaju i samim postupcima. Posebna pozornost obratit će se na postupke u drugom i trećem stupnju te usporedbu pravnih lijekova u engleskom i hrvatskom sustavu, s posebnim osvrtom na prevođenje. U drugome dijelu analizirat će se dijelovi hrvatske građanske presude i neki drugi jezično relevantni primjeri uz diskusiju prijevodnih rješenja.

Program seminara:

U prvome dijelu seminar će sadržavati usporedni prikaz sustava građanskih sudova u Engleskoj i u Hrvatskoj. U prikazu će biti riječi o nadležnosti sudova, njihovoj hijerarhiji, vrsti predmeta koje rješavaju i samim postupcima. Posebna pozornost obratit će se na postupke u drugom i trećem stupnju te usporedbu pravnih lijekova u engleskom i hrvatskom sustavu, s posebnim osvrtom na prevođenje. U drugome dijelu analizirat će se dijelovi hrvatske građanske presude i neki drugi jezično relevantni primjeri uz diskusiju prijevodnih rješenja.

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top