Naši seminari

U skladu s misijom Društva sudskih tumača i prevoditelja - promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke - organiziranje stručnih skupova, predavanja i seminara spada u temeljne zadatke našeg društva. Na zadovoljstvo naših članova, ali i kolega koji do sada nisu bili članovi našeg društva, tijekom nekoliko proteklih godina organizirali smo brojne seminare uglavnom jezične tematike, kao i o drugim temama koje su važne za svakodnevno poslovanje sudskih tumača i prevoditelja. Pregled do sada održanih seminara možete naći u "Arhivi", a ovdje će pravovremeno biti oglašena sva buduća predavanja i seminari.

10/02/24

Osnovni pojmovi ovršnog prava - najava za 2024.

4 školska sata, uživo, lokacija u Zagrebu

doc. dr. sc. Marko Bratković

©2023. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top