11/09/20

HOK - Porezna uprava- status stalnih sudskih tumača kao obrtnika

Na mrežnim stranicama HOK-a objavljeno je pojašnjenje Porezne uprave kojim je napokon riješena nedoumica o obavljanju djelatnosti stalnog sudskog tumača u obrtu. Vidi poveznicu:

Na mrežnim stranicama HOK-a objavljeno je pojašnjenje Porezne uprave kojim je napokon riješena nedoumica o obavljanju djelatnosti stalnog sudskog tumača u obrtu. Vidi poveznicu:

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top