31/08/22 -31/08/22

Uvođenje eura u poslovanje - 2. dio

17:30-19 (90 minuta) na platformi Google Meet

Zbog skore primjene dvojnog iskazivanja cijena, ponovili smo (ažurirani) webinar kako bismo članove i zainteresirane nečlanove informirali na što moraju obratiti pozornost od 5. 9. 2022.

Zbog skore primjene dvojnog iskazivanja cijena, ponovili smo (ažurirani) webinar kako bismo članove i zainteresirane nečlanove informirali na što moraju obratiti pozornost od 5. 9. 2022.

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top