09/03/19 -09/03/19

DSTiP - godišnja skupština 2019.

Dana 09.03.2019. održana je redovna godišnja skupština DSTiP. Nakon formalnog dijela skupštine (pregled aktivnosti u prethodnoj godini, financijska izvješća i najave aktivnosti za sljedeću godinu), kolega Tomislav Kojundžić iz varaždinske udruge sudskih tumača održao je zanimljivo predavanje pod naslovom „Kako zaštititi osobne podatke u poslovanju stalnih sudskih tumača“ s puno praktičnih uputa i savjeta koje će sudskim tumačima i prevoditeljima pomoći u osiguranju podataka na hardware-u, a u kontekstu obveza koje nameće OUZP.

Dana 09.03.2019. održana je redovna godišnja skupština DSTiP. Nakon formalnog dijela skupštine (pregled aktivnosti u prethodnoj godini, financijska izvješća i najave aktivnosti za sljedeću godinu), kolega Tomislav Kojundžić iz varaždinske udruge sudskih tumača održao je zanimljivo predavanje pod naslovom „Kako zaštititi osobne podatke u poslovanju stalnih sudskih tumača“ s puno praktičnih uputa i savjeta koje će sudskim tumačima i prevoditeljima pomoći u osiguranju podataka na hardware-u, a u kontekstu obveza koje nameće OUZP.

©2022. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top