08/05/18

Ministarstvo pravosuđa RH

Radni sastanak održan 8. svibnja 2018.

Na poziv Ministarstva pravosuđa RH, DSTiP je sudjelovao na radnom sastanku održanom dana 8. svibnja 2018. u Zagrebu. Sastanak je sazvan zbog uvođenja nove prakse u komunikaciji stalnih sudskih tumača, vještaka i procjenitelja sa sudovima u RH. Naime, od 1. siječnja 2019. godine uvodi se komunikacija elektroničkim putem, za što će biti potrebno izvršiti promjenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima koji za sada predviđa ispostavljanje ovjerenih prijevoda isključivo u papirnatom obliku. Promjene bi trebale značiti konačno uvođenje elektroničkog potpisa za stalne sudske tumače.
Budući da smo zahtjev u tom smislu uputili Ministarstvu pravosuđa još 2014. godine, pozdravljamo inicijativu i veselimo se jednostavnijim procedurama!

Na poziv Ministarstva pravosuđa RH, DSTiP je sudjelovao na radnom sastanku održanom dana 8. svibnja 2018. u Zagrebu. Sastanak je sazvan zbog uvođenja nove prakse u komunikaciji stalnih sudskih tumača, vještaka i procjenitelja sa sudovima u RH. Naime, od 1. siječnja 2019. godine uvodi se komunikacija elektroničkim putem, za što će biti potrebno izvršiti promjenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima koji za sada predviđa ispostavljanje ovjerenih prijevoda isključivo u papirnatom obliku. Promjene bi trebale značiti konačno uvođenje elektroničkog potpisa za stalne sudske tumače.
Budući da smo zahtjev u tom smislu uputili Ministarstvu pravosuđa još 2014. godine, pozdravljamo inicijativu i veselimo se jednostavnijim procedurama!

©2024. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top