član
Tomislav Kojundžić

Titula:profesor
Stalni sudski tumač za:njemački
Županijski sud:Varaždin, Godina prvog imenovanja:2017

©2021. DSTiP ~utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top