predsjednica
Cleo Kosanović

Titula: Dr.sc.
Stalni sudski tumač za: grčki
Županijski sud: Zagreb, Godina prvog imenovanja: 1994

 

1981.  stekla zvanje diplomiranog inženjera kemijske tehnologije  na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu; 1986. stekla zvanje magistra tehničkih znanosti na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu; 1994. stekla zvanje doktora kemije na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

Radno iskustvo:

Od 1982-1992 u tvornici Kutrilin-Chromos voditeljica lab. za naftnu i metalnu industriju kao viša stručna suradnica; od 1992 do 2011. radila u Institutu R. Bošković kao znanstvena savjetnica; od 2011. godine u Državnom hidrometeorološkom zavodu kao načelnica Sektora za kvalitetu zraka.

Preko 100 publikacija u časopisima citiranih u cc-u  i časopisima sa međunarodnom recenzijom.

Sudski tumač za grčki jezik od 1994 g. (materinski jezik grčki )

Članstvo u strukovnim organizacijama:

Društvo sudskih tumača i prevoditelja, predsjednica nadzornog odbora

HAZU: Znanstveno vijeće za naftu, Sekcija za preradu nafte

HAZU: Kristalografska sekcija

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Predstvanica Hrvatske u WMO-CAS (Commission for atmospheric science)

International Zeolite Association

National Geographic Society

Hrvatsko meteorološko društvo

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Prevoditeljski centar

 

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top