član
Tomislav Kojundžić

Titula: profesor
Stalni sudski tumač za: njemački
Županijski sud: Varaždin, Godina prvog imenovanja: 2017

© 2020. DSTiP ~ utemeljeno 1989. Sva prava pridržana. Web by mr & dd EULITA · Facebook Top